EN  |  FR

Moeizame mythes

In zijn algemeenheid is er consensus over de stelling dat dertig minuten per dag matig intensief bewegen bevorderlijk is voor je gezondheid. Van tijd tot tijd trekt echter iemand die andere vanzelfsprekendheid, dat meer bewegen leidt tot gewichtsverlies, in twijfel. Begin augustus gooide het magazine Time die knuppel weer eens in het hoenderhok. Of de reactie van het American College of Sports Medicine de twijfelaars over de streep trekt…?

Dertig minuten matig intensief bewegen, zo stelt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, is bevordelijk voor je gezondheid en kan voortijdig overlijden voorkomen. Dat zegt niet zoveel over afvallen, hoewel overgewicht natuurlijk voortijdig overlijden kan veroorzaken. In 2007 kwamen de American College of Sports Medicine (ACSM) en de American Heart Association (AHA) met de richtlijn dat ‘om af te vallen mogelijk zestig tot negentig minuten bewegen op bijna alle dagen van de week noodzakelijk kan zijn.
In het magazine Time uit journalist John Cloud zijn twijfels over deze lichtelijk voorzichtig geformuleerde richtlijn. Aanleiding voor het artikel is een kleinschalig onderzoek van dr. Timothy Church waarvan de conclusie luidt, dat meer bewegen niet leidt tot het verwachte gewichtsverlies.

Hard werken

Het artikel in Time spitst zich toe op de vraag of meer bewegen leidt tot compensatiegedrag of beloningsgedrag in de vorm van meer eten. Dat is op zich geen erg originele vraag. Het boek ‘Good Calories, Bad Calories: Challenging the Conventional Wisdom on Diet, Weight Control, and Disease’ van wetenschapsjournalist Gary Taubes stelde die vraag al uitgebreider en ook Nederlandse deskundigen als professor Klaas Westerterp van Universiteit Maastricht uitten eerder hun twijfels.
ASCM en AHA kwamen meteen met een reactie. Het is een mooi staaltje van zorgvuldig formuleren, waarbij je je kunt afvragen of het ‘ontkrachten van de mythe’ mensen juist demotiveert in plaats van motiveert om in beweging te komen en af te vallen. De crux van het verhaal zit in de uitspraak van van wetenschapper John Jakicic: ‘There is strong evidence from the majority of the scientific literature that physical activity is an important component for initial weight loss.’ Dit beginnen met gewicht verliezen door meer bewegen is, volgens dezelfde Jakicic, geen sinecure. ‘In fact, his own research, published in 2008, showed a high dose of physical activity (275 minutes above baseline levels) contributed to the greatest observed weight loss after a 24-month intervention.’ Ga d’r maar aan staan. Dat is pakweg twee jaar zes keer per week zo’n honderd minuten extra bewegen om tien procent van je gewicht min of meer blijvend te verliezen. Soms lijkt het verstandiger om mythes niet te ontkrachten.