EN  |  FR

Pijlers

De vier pijlers die bij Eigen Kracht het uiteindelijke resultaat van een gesteld doel bepalen zijn: training, voeding, herstel en mentaal. Die vier onderdelen moeten op elkaar afgestemd worden wil je een optimaal effect creëren. Tegelijkertijd zijn het zoekplaatjes die je geregeld tegen het licht moet houden om te kijken of er niet iets aangepast moet worden. Wanneer je, bijvoorbeeld, voor massa wilt trainen en je hebt je voeding niet goed aangepast of je bent mentaal niet voorbereid op de zeer intensieve training die voor de deur staat, dan heb je een 'probleem'. We zetten probleem hier tussen haakjes omdat heroverweging op zich natuurlijk goed is. Beter voortijdig heroverwegen dan halverwege stranden. Kortom, bedenk van te voren goed hoe je de verschillende pijlers voor het karretje van je doel wilt spannen en evalueer op gezette tijden op basis van je vooruitgang en training/voedingslogboek of je op het goede spoor zit of niet.

Het afstemmen van de vier pijlers voor een gesteld doel kan grofweg of in toenemende mate fijnmazig gebeuren, dat is afhankelijk van wat je wilt en hoeveel energie je in je doel wilt steken. Eén waarschuwing daarom vooraf: hoe strakker de planning, hoe zwaarder het juk. Het onder controle willen krijgen én houden van allerlei dingen heeft natuurlijk iets dwangmatigs en staat haaks op het met plezier bezig zijn met je sport. Ons advies is: verlies je niet dwangmatig in details, houd de grote lijnen vast, sport met plezier en besef: er is leven buiten de sportschool!