EN  |  FR

Cleane Kneiters: Introductie

Betrouwbare en up-to-date informatie over training, voeding en supplementen, en de risico’s van het gebruik van anabole steroïden en andere dopinggeduide middelen is allemaal op onze website te vinden en helpt sporters bij hun keuze voor ‘cleane sport’. Maar, hoewel kennis een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van (persoonlijke) doelen als een gespierder en strakker lichaam, is het goede voorbeeld als bron van inspiratie minstens zo belangrijk. Enter de ‘Cleane Kneiters’, onze voorbeeldsporters die erin geslaagd zijn een indrukwekkende fysiek op te bouwen, zonder anabole steroïden of andere dopinggeduide middelen te gebruiken. Verderop krijg je meer informatie over hun achtergrond, training, voeding en mening over doping. 

Charles Atlas: adverteren met spierencursus

Maar eerst een advertentie. In fitness, bodybuilding en de populaire cultuur van Amerika is Charles Atlas een begrip. In de jaren 50 en 60 vooral sprak zijn advertentieslogan ‘Are you a man or a mouse?’ miljoenen naar spiermassa hunkerende mannen over de hele wereld aan. De Atlas-advertentie was in de vorm van een zeer bekende strip gegoten: The insult that made a man out of ‘Mac’. Zwak ontwikkelde jongeman zit met zijn vriendin op het strand. Dubbelgespierde bonk trapt zand in het gezicht van de jongen en vriendin zegt: ‘Pik jij dat van die kerel?’ Slik! Daarna cursus van Atlas gedaan, volgt confrontatie met nare strandbonk, die nu zelf een draai om zijn oren krijgt. Vriendin zucht in bewondering, omstanders vinden hem een held. Eind goed, al goed. Het succes van de cursussen van Atlas was en is nog steeds gebaseerd op de sluimerende angst van mannen geen echte vent te zijn. Zijn advertenties werden driftig gekopieerd. We besloten tot een eigen versie.

Hoe Bink de bom werd

We hebben de klassieke, uitgebreidere advertentie van Atlas omgevormd tot drie stripbeelden. Een jongen (Bink) staat in zijn slaapkamer voor de spiegel en vindt dat hij een gespierde fysiek moet ontwikkelen. Hij gaat naar de dichtstbijzijnde sportschool om aan de slag te gaan en merkt dat hij in een 'harcore gym' is beland. Er worden hem ook 'pillen' aangeboden. Hij schrikt, het is niet de 'begeleiding' die hij zoekt. Het derde beeld laat zien dat hij Eigen Kracht heeft ontdekt. Let ook even op de vriendin aan de muur. Die kijkt anders. 

De hamvraag is namelijk, door wie laat je je inspireren? In Amerikaanse maar ook Nederlandse bodybuilding en fitnessmagazines worden toch overwegend ‘gebruikers’ als voorbeeld getoond. Geloofwaardige voorbeelden van mensen die op Eigen Kracht een indrukwekkende fysiek hebben opgebouwd ontbreken vaak. Zo ontstaat de hardnekkige mythe dat je zonder anabolen geen goedgespierde fysiek zou kunnen opbouwen. Maar groot worden en clean blijven kan wel degelijk, en je hoeft er geen 20 jaar voor te trainen. Met vier, vijf jaar degelijke training en verstandige voeding is voor iedereen een verbazingwekkend resultaat mogelijk. Ook daarna is groei en verfijning van details (lager lichaamsvetpercentage, rondere schouders, bijvoorbeeld) mogelijk, al wordt ‘bouwen aan je lichaam’ dan wel steeds meer ‘denksport’ (voortdurend afstemmen van training, voeding, herstel en motivatie) die het in feite toch is. De Cleane Kneiters bewijzen het.

Inspiratie en informatie

Inspiratie en informatie zijn als het ware de basisvoorwaarden voor je ontwikkeling. Je laten inspireren door geloofwaardige voorbeelden is op zich al een gezonde manier om je doelen na te streven. Haalbare doelen nastreven werkt toch een stuk minder frustrerend dan een of andere Mr. Olympia met een enorme ‘huisapotheek’ imiteren. Iemand willen imiteren is sowieso niet zo’n goede manier van ‘inspireren’. De ‘ander’ wordt dan al snel van model tot obstakel, omdat je geen rekening houdt met je eigen mogelijkheden en grenzen. Dat geldt ook voor de meeste informatie. De schema’s en trainingsadviezen die doorgaans worden gegeven in bodybuilding- en fitnessmagazines zijn gebaseerd op ‘grootverbruikers’ en hebben maar heel weinig nut voor de gemiddelde man/vrouw die op Eigen Kracht sterker, slanker of gespierder wil worden. Beter is dan ook de informatie op deze site te volgen en je te laten inspireren door onze Cleane Kneiters.

Respect, man!

Een respectabele fysiek opbouwen waar de omgeving ‘U’ tegen zegt, wordt vaak genoemd als motief om met gewichten te gaan trainen. Heel begrijpelijk, want respect heeft alles te maken met de manier waarop mensen naar elkaar kijken, en het woord betekent dan ook letterlijk zoveel als ‘omkijken naar’. Maar louter indruk willen maken en respect eisen als een gangsta-rapper met een groot lijf is een heel negatieve invulling van het begrip respect. Met zo’n opvatting over respect is de stap naar gebruik van anabole steroïden snel gezet.
Respect in positieve zin is eigenlijk meer iets dat je moet verdienen door dingen op eigen kracht te doen, een baan zoeken, bijvoorbeeld, of een huis kopen, een sportprestatie neerzetten of clean de body opbouwen die je altijd al had willen hebben. Kortom, hoe meer moeite, hoe meer respect! Cleane Kneiters dwingen dan ook niet alleen respect af door hun goed getrainde lichaam, maar misschien nog wel meer omdat ze de inzet hebben getoond op eigen kracht hun idealen na te streven.

Gezondheid en kracht

Gewichttraining is een van de meest veelzijdige sportactiviteiten waar je aan kunt beginnen. Of je sterker, gespierder, strakker of slanker wilt worden, het kan allemaal door bewust met gewichten te trainen. Gewichttraining is ook een geweldig middel om gezond te blijven in een samenleving waarin teveel wordt gegeten en te weinig bewogen. Belang hechten aan je gezondheid betekent ook dat je bezig bent met je leven op langere termijn en je lichaam niet ziet als een bron van louter kicks. Gezondheid en kracht horen bij elkaar als fundament van een actief leven, waarin veel meer gebeurt dan alleen spieren opbouwen. Cleane Kneiters zijn sporters die gezondheid hoog in het vaandel hebben staan en sport een goede plaats hebben weten te geven in hun dagelijks leven.

Nee tegen de bijsluiter

Aan het gebruik van anabole steroïden, groeihormoon, schildklierversnellers, insuline en diuretica hangt een bijsluiter waar je U tegen zegt. Cleane Kneiters hebben geen zin in die bijsluiter. Ze beseffen dat clean trainen veel voordelen biedt en vrijwel geen nadelen heeft, terwijl er aan gebruiken toch vooral nadelen kleven. Heb je dat eenmaal goed in de gaten, dan is de keus snel gemaakt. Indrukwekkende en duurzame resultaten die een leven lang meegaan. Wie zou er niet voor kiezen?

Volg de Cleane Kneiters

We hopen natuurlijk dat de Cleane Kneiters veel mensen zullen inspireren bij het op een gezonde manier nastreven van hun persoonlijke (trainings)doelen. Deze ambassadeurs van de breedtesport zullen worden ingezet op Eigen Kracht- symposia, EFAA-congressen, Flex Cup en andere ‘evenementen’ als centrale trainingen (Cleane Kneiters Clinic) en workshops, zodat sporters niet alleen virtueel maar ook persoonlijk kunnen kennismaken met inspirerende voorbeelden.