EN  |  FR

Veel gestelde vragen over Doping

1. Wat is de minst gevaarlijke anabole steroïde?

Een vraag die vaak gesteld wordt. En het antwoord is dat 50-60% van de anabolen die van de illegale markt zijn betrokken vervalst zijn, en dat is op zich al een fors risico. Je weet namelijk niet wat je in handen hebt en ook niet hoe hygiënisch de productiewijze is geweest. Daarnaast spelen factoren als dosering en duur van de kuur een rol. En dan is er nog de medische achtergrond van de gebruiker (hoe staat het met de gezondheid). Heel algemeen kan gezegd worden dat androgene anabole steroïden meer effect hebben op de ontwikkeling van kracht en massa, maar dat ook de bijwerkingen sterker zijn dan bij anabole steroïden. Maar vergis je niet, ook Deca-Durabolin - dat de naam heeft een relatief 'mild' anabolicum te zijn - kan voor hele vervelende effecten, waaronder impotentie, zorgen.

2. En wat als ik een klein kuurtje neem en dan stop?

Hier gelden in principe dezelfde risico's als bij vraag 1 zijn genoemd. Daarnaast doet een 'klein kuurtje' bij jonge, gezonde mannen qua kracht en massa heel weinig. De effectieve doseringen liggen al gauw behoorlijk hoog, een stuk hoger dan de therapeutische doseringen die in medische toepassingen doorgaans gebruikt worden. Als het effect gering is, waarom dan de risico's nemen? Lees hierover meer in het artikel De mythe van het klein kuurtje.

3. Kan ik bij de Dopingautoriteit 'spullen' laten testen?

Nee, dat kan niet. De Dopingautoriteit heeft als taak het voorkomen danwel ontmoedigen van het gebruik van dopinggeduide stoffen. In de topsport is er natuurlijk zoiets als een dopingcontrole. In sportscholen en fitnesscentra wordt niet gecontroleerd.Testen van doping ten behoeve van topsporters is uiteraard tegen de regels en het laten testen van doping ten behoeve van niet-wedstrijdsporters of recreatiesporters staak ook haaks op de opdracht die de Dopingautoriteit heeft.

4. Kan ik ergens begeleiding of advies krijgen bij het kuren?

Begeleiding en advies bij kuren is geen taak van artsen, al wordt er soms wel eens enige vorm van begeleiding gegeven door na het kuren de gezondheid te controleren. Begin 2010 is er bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam een anabolen-poli opgezet. Dit speciale spreekuur is in 2011 verhuisd naar het Kennemer Gasthuis. Gebruikers van anabole steroïden en verwante middelen kunnen er bij klachten of behoefte aan gezondheidsscreening op spreekuur komen.De 'anabolenpoli' is niet opgezet om begeleiding te geven bij het kuren of voor het verstrekken van preparaten. Het gaat om het screenen van de gezondheid en het inventariseren van de gezondheidsrisico's die gebruik van deze middelen met zich mee kunnen brengen. Meer informatie vind je hier.

5. Zijn anabolen gevaarlijk voor het kind dat ik wil krijgen?

Dat hangt ervan af of je een mevrouw bent of een meneer. In het eerste geval kun je ervan uitgaan dat anabolen inderdaad gevaarlijk zijn voor het kind dat je wilt krijgen. Een kind dat wordt verwekt en groeit in een vrouw die anabolen gebruikt, heeft een verhoogde kans op afwijkingen, met name aan de geslachtsorganen. Ook kinderen die vlak na een kuur worden verwekt lopen risico. Zelfs in hele kleine hoeveelheden kunnen synthetische anabolen de ontwikkeling van de foetus ontregelen. 
Voor mannen is het antwoord wat ingewikkelder. In de eerste plaats maken anabolen mannen onvruchtbaar. De gemiddelde kuur reduceert het aantal zaadcellen tot zulke geringe hoeveelheden dat het bevruchten van de eicellen nauwelijks nog mogelijk is. Tegelijkertijd neemt het aantal abonormale cellen, die practisch niet in staat zijn eicellen te bevruchten, toe. De kans op het verwekken van nageslacht is daardoor buitengewoon klein geworden. Daarnaast treden er bij mannen die gaan kuren met anabole steroïden 'highs' (tijdens gebruik) en 'lows' (stoppen van gebruik) op die moeilijk te verenigen zijn met hoe een zwangerschap idealiter verloopt. 

Meer info: je kunt vragen over doping en/of supplementen sturen naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl