EN  |  FR

Supplementenwijzer App Privacybeleid

De Dopingautoriteit hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy. Als de Dopingautoriteit uw persoonsgegevens verwerkt, doet zij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er worden gegevens verzameld over het gebruik van de app, deze worden anoniem verwerkt om een beeld van het gebruik van de app te verkrijgen.
De opgegeven namen bij de quiz worden verzameld ten behoeve van het scoreboard.

Als u meer wilt weten over hoe de Dopingautoriteit omgaat met persoonsgegevens, kunt u de volgende documenten raadplegen:

Privacy statement Dopingautoriteit