EN  |  FR

Eigen Kracht

Wat is Eigen Kracht?

Het programma Eigen Kracht (voorheen Lijf, Sport & Middelen, afgekort LSM) is een preventieprogramma op het terrein van doping en richt zich specifiek op sporters in fitnesscentra en sportscholen. Fitnessondernemers en fitnessinstructeurs zijn hierbij een belangrijke intermediaire doelgroep. Eigen Kracht is onderdeel van de afdeling Preventie van de Dopingautoriteit en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Aanleiding

De Dopingautoriteit stelt zich ten doel het gebruik van dopinggeduide middelen en methoden in de sport terug te dringen. Een belangrijke instrument om dat doel te bereiken is het geven van voorlichting. Doelgroepen van de Dopingautoriteit zijn zowel topsporters als breedtesporters (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), alsmede begeleiders, trainers, sportclubs en al dan niet erkende sportorganisaties. Uit de genoemde doelstelling en doelgroepen mag duidelijk zijn dat de Dopingautoriteit zich niet uitsluitend richt tot de topsport, maar ook op andere doelgroepen zoals sporters in fitnesscentra. Indien de grootte van de doelgroep en de mate van gebruik in ogenschouw wordt genomen dan blijken die voor fitnessbezoekers aanzienlijk hoger te liggen dan die bij topsporters. Dat was mede de reden om LSM in 1995 van start te doen gaan.

Doel

Het algemene doel van het programma Eigen Kracht luidt: "Het voorkómen van onbewust en bewust dopinggebruik  door fitnessers in Nederland." Voor de groep van fitnessers die volharden in het gebruik van doping is de volgende doelstelling geformuleerd: "Het voorkómen van schadelijke (gezondheids)effecten bij gebruik, ook wel harm reduction genoemd."

Activiteiten en campagnes

Tot 2005 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd en producten gemaakt. In 2005 is een eerste campagne (Een beetje hulp kan veel kwaad) gestart die in 2007 werd afgerond. Meer daarover is hier te vinden. In 2008 is de tweede gedragsgerichte campagne in gang gezet. Alle onderdelen zijn hier te vinden. Deze campagne liep tot 2014.