EN  |  FR

Integrale trainingsvisie

Bij de 'Pijlers Eigen Kracht' hebben we het al gehad over dat de verschillende pijlers op elkaar moeten worden afgestemd om zoveel mogelijk uit een gesteld doel te halen. In de verschillende onderdelen worden training, voeding, herstel en motivatie/mentaal allemaal apart en meer algemeen besproken. In de jaarprogramma's van de vier Eigen Kracht-doelen, worden ze in hun samenhang en gekoppeld aan een specifiek doel behandeld.

Aanleg

Uiteraard hangt er ook het nodige af van je aanleg. Je erfelijke aanleg, die je van je ouders hebt meegekregen. 'Choose your parents well', zeggen de Amerikanen. Maar dat wordt een hele lastige klus. Neemt niet weg dat iedereen die wil met een doordacht programma een heel eind komen. De gemiddelde jongen/man kan van ongetraind naar getraind in vijf, zes jaar 15-20 kg spiermassa aanzetten. Sommigen zullen moeten worstelen om de ondergrens te benaderen, anderen zullen er misschien een stuk boven komen. Het is daarom goed van je eigen aanleg en mogelijkheden uit te gaan. Dat traint ook een stuk prettiger.

De trainingspijlers: het gaat om de samenhang van
training, herstel, voeding en mentaliteit/motivatie

Meerdere wegen naar Rome

De methoden en technieken die we op deze site bespreken hebben hun sporen verdiend in de bewegingswetenschappen, fitness en bodybuilding, alhoewel er over sommige principes nog steeds verhitte debatten worden gevoerd. Wij adviseren niet je helemaal te verliezen in deze discussies, want al gauw zie je door de bomen het bos niet meer. Neemt niet weg dat je best kritisch mag zijn, natuurlijk. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Van belang is dat je de basisprincipes van training in de gaten houdt, en de verschillende peilers op elkaar afstemt. Dan kom je er, al dan niet met een mogelijke kleine omweg.