EN  |  FR

Tamoxifen

Tamoxifen is de actieve stof in het geneesmiddel Nolvadex. Oncologen geven tamoxifen aan vrouwen die zijn behandeld voor een vorm van borstkanker die estradiol nodig heeft om te groeien. Tamoxifen blokkeert de estradiolreceptor in kankercellen, waardoor ze ongevoelig worden voor estradiol. De kankercel stopt daardoor met groeien, en sterft.

De antioestrogene werking van tamoxifen is in principe gelijk aan die van clomifeen, en clomifeen en tamoxifen lijken in chemisch opzicht op elkaar. Een verschil tussen beide stoffen is dat de bijwerkingen van tamoxifen milder zijn.

In het dopingmilieu was tamoxifen aanvankelijk in zwang als een middel dat moest voorkomen dat anabolengebruikers borsten ontwikkelden, of door omzetting van anabole steroïden in oestrogenen veel vocht gingen vasthouden. De ervaringen van gebruikers zijn wat dat betreft overigens niet onverdeeld positief. Dat komt waarschijnlijk omdat tamoxifen maar een deel van de receptoren voor estradiol kan blokkeren, en de bijwerkingen die estradiol veroorzaakt niet altijd volledig kan voorkomen.

De afgelopen decennia zijn anabolengebruikers tamoxifen ook gaan gebruiken als ze na een anabolenkuur de aanmaak van testosteron sneller wilden laten herstellen.