EN  |  FR

Eigen Kracht Campagne 2005 - 2007

De Campagne

De Dopingautoriteit (voorheen NeCeDo en DoCoNed) heeft een gedragsgerichte voorlichting ontwikkeld, die gericht is op de fitnessbranche. Het doel van deze voorlichting is om te voorkomen dat sporters in fitnesscentra en sportscholen dopinggeduide middelen gaan gebruiken. Een gedragsgerichte voorlichting, die gericht is op gezond en op eigen kracht presteren in fitnesscentra en sportscholen, is nog niet eerder in Nederland uitgevoerd. Om te weten of onze methode ook in de praktijk werkt en aanslaat bij fitnesscentra hebben we hulp gevraagd. Met vijf centra hebben we onze campagne eerst uitgetest, voordat het landelijk werd uitgezet.

Cosmetische sporters

Sinds 1994 ziet de Dopingautoriteit sporters binnen de fitnessbranche als een aparte doelgroep naast de topsporters. Speelt bij topsport - naast gezondheid - fair play een grote rol om sporters van de dope af te houden, bij cosmetische sporters is gezondheid het allerbelangrijkste argument om er van af te blijven. Diverse acties en producten zijn reeds vanuit het toenmalige NeCeDo op touw gezet om cosmetische sporters voor te lichten. Voorbeelden hiervan zijn deze website, een 5-delige boekenreeks, de Doping Infolijn en een eigen rubriek in de Sport & Fitness. Op zich allemaal goede en gewaardeerde initiatieven, maar we wilden een flinke stap verder.

Preventieve campagne

Om meer inzicht te krijgen over fitnesscentra en sportscholen en de bezoekers is met financiële steun van VWS door TNO een onderzoek uitgevoerd. Het bleek dat het gros van de eigenaren absoluut tegen het gebruik van doping is, maar men wil daar niet al te openlijk tegenin gaan. Een grote anti-doping poster bij de ingang die bezoekers alleen attendeert op de Doping Infolijn zou kunnen suggereren dat er veel dopinggebruikers rondlopen en veel klanten zijn daar niet van gediend. Gekozen is dan ook voor een preventieve campagne die gericht is op gezond en op eigen kracht presteren in fitnesscentra en sportscholen. Klik hier om de ontwerpen van de Eigen Kracht campagne te zien. Naast het Eigen Kracht campagnemateriaal, is er ook een Eigen Kracht bijscholing ontwikkeld. De bijscholing is gericht op het voorkomen van dopinggebruik.

Deelnemende centra

We hebben uit alle aanmeldingen voor de pilot vijf verschillende fitnesscentra geselecteerd. Deze centra waren zeer uiteenlopend, dit om te onderzoeken of de campagne in verschillende centra zal aanslaan. Voor meer informatie over de deelnemende centra klik hier. Van de Eigen Kracht bijscholingsdagen met de vijf testcentra zijn verslagen gemaakt. Dus voor meer informatie over de Eigen Kracht bijscholing: zie verslag eerste bijscholing, verslag tweede bijscholing en verslag derde bijscholing. Met de vijf geselecteerde centra zullen we laten zien dat het voormalige NeCeDo (nu de Dopingautoriteit) niet voor niks als motto had: Partner in Clean Sport !