EN  |  FR

Eerste bijscholing

Vrijdag 10 december 2004 is de pilot van de Eigen Kracht campagne officieel van start gegaan. Olympos, één van de deelnemende centra, had voor de bijscholing de instructieruimte beschikbaar gesteld. De deelnemende fitnessinstructors waren op deze dag bijeengekomen om meer informatie te krijgen over de Eigen Kracht campagne, voeding en voedingsuppletie.


Olympos te Utrecht

Bart Coumans, beleidsmedewerker Breedtesport bij het NeCeDo opende de eerste bijscholing. Na een korte kennismaking werd gevraagd wat de verwachtingen waren met betrekking tot de bijscholing. Over het algemeen werd aangegeven dat men meer kennis wilde verkrijgen.

Vervolgens gaf Wanda Schapendonk, projectmedewerker Breedtesport bij het NeCeDo, een toelichting over de campagne. De doelen van de campagne werden besproken en afspraken met de deelnemende centra werden gemaakt. Uiteindelijk werden de posters en de flyers onthuld. De onthulling werd gevolgd door een korte evaluatie van het campagnemateriaal.


Evaluatie van het campagnemateriaal

Na de lunch gaf Joris Hermans een uitgebreide lezing over Voeding & Fitness. Daarin behandelde hij onder andere de fysiologie, voedingsleer, voeding & sport en voedingssupplementen. Joris ging o.a. in op vochtverlies, de functie van vitamines, gewichtsmanagement, redenen voor preparaatgebruik, het nut van creatine, het nut van carnitine, etc., etc.  De lezing van Joris was erg interactief. De deelnemers waren allen erg geïnteresseerd en de verschillende vragen bleven komen.


Joris Hermans

De dag werd afgerond door Bart Coumans die een inhoudelijke presentatie hield over de teksten op de posters. Bart ging o.a. in op de afwegingen die twijfelaars maken voor het wel of niet gebruiken van anabole steroïden. Voor meer informatie zie ook kuurtje. Daarnaast gaf Bart een toelichting over hoe vrouwelijk borstvorming bij mannen kan ontstaan. Ook werd kort een uitleg gegeven over de risico's van het gebruiken van bepaalde afslankmiddelen.
En het onderwerp van een van de posters (on)vruchtbaarheid bij anabolengebruik werd kort toegelicht.

De allereerste bijscholing liep een klein beetje uit, dit kwam mede door de nieuwsgierigheid van de deelnemers. Reden genoeg om aan te nemen dat de bijscholing leerzaam is geweest. Alle deelnemers vertrokken met het nieuwe campagnemateriaal naar het fitnesscentrum, klaar om het materiaal uit te testen.