EN  |  FR

Bewegingswetenschapper: Luuk Hilkens

Luuk Hilkens is bewegingswetenschapper, docent aan de HAN Hogeschool en krachtsporter. In zijn presentatie neemt hij het effect van social media op lichaamsbeeld en supplement/dopinggebruik op mannelijke fitnessbeoefenaars onder de loep en doet verslag van het onderzoek dat hij daar naar deed.

Meer “Expert Opinion” video’s