EN  |  FR

Doping en de wet

In sommige landen, zoals België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Spanje, is de dopingregelgeving opgenomen in de wet. Dit betekent dat de aanpak van de dopingproblematiek niet alleen de verantwoordelijkheid is van de sportbond, maar ook die van de overheid. Een sporter of begeleider die de dopingwet overtreedt, kan justitieel vervolgd worden. In Nederland is de dopingregelgeving opgenomen in de regelgeving van de sportbond. Je kunt hier dus niet strafrechtelijk vervolgd worden voor een positieve test. 

Er is echter wel het één en ander in de wet opgenomen over het bezit van en de handel in doping. De Nederlandse overheid gedoogt het bezit van doping voor eigen gebruik, maar heeft de handel in dopingmiddelen verboden. De meeste dopingmiddelen zijn geregistreerde medicijnen, die onder de Geneesmiddelenwet vallen. Die wet stelt dat de handel en productie in medicijnen buiten de gangbare kanalen (zoals de apotheek) niet is toegestaan. Bovendien is de handel in dopingmiddelen sinds 1999 strafbaar volgens de Wet economische delicten.

Op de overtreding van de Wet economische delicten staan verhoudingsgewijs zware straffen. Overtreders kunnen maximaal zes jaar gevangenisstraf krijgen en een boete van 81.000 euro. Omdat de handel in dopingmiddelen een economisch delict is, mogen politie, de douane en andere overheidsdiensten opsporingsmethoden en dwangmiddelen gebruiken die ze voor 1999 niet mochten hanteren. Ze mogen nu bijvoorbeeld pakjes openmaken, verdachten vastzetten en telefoons aftappen.

Bij de Nederlandse politie en justitie heeft de bestrijding van de dopinghandel sinds 1999 meer prioriteit gekregen. Handelaren lijken daardoor voorzichtiger geworden en minder snel contacten gaan leggen.

Een geval apart zijn de amfetamines, die in het dopingmilieu gebruikt worden als afslankmiddel en als stimulerend middel. Die middelen vallen niet alleen onder de Geneesmiddelenwet, maar ook onder de Opiumwet. Als politie en justitie een zaak afhandelen die onder beide wetten valt, dan gaan ze vooral uit van de strengere Opiumwet.