EN  |  FR

Campagnes

De Dopingautoriteit kent al vanaf het begin van haar bestaan (1989) een beleid om bewust en onbewust dopinggebruik in fitness & bodybuilding te voorkomen danwel te ontmoedigen. Vanaf 2005 vallen alle voorlichtingsactiviteiten voor deze groep sporters onder de noemer 'Eigen Kracht'. In de campagnes 2005-2007 en 2008-2014 worden de kernactiviteiten voor die campagnes samengevat.