EN  |  FR

Publicaties Dopingautoriteit e. a.

Hieronder een lijst van publicaties (boeken, rapporten, folders) van de Dopingautoriteit (in 2006 ontstaan uit een fusie van NeCeDo en DoCoNed), in opdracht van de Dopingautoriteit of waar de Dopingautoriteit bij betrokken was.

Dopinggeduide middelen en methoden

Zie ook de artikelenreeks in het tijdschrift Sport & Fitness.

Stubbe J.H., A.M.J. Chorus, L.E. Frank, O. de Hon, P. Schermers, P.G.M. van der Heijden. Prestatiebevorderende middelen bij fitnessbeoefenaars. Dopingautoriteit, Capelle a/d IJssel, 2009.         
Download het gehele rapport
of de samenvatting.

Hon, O. de, R. van Kleij. Kwaliteit van Illegale Dopingmiddelen. Een inventarisatie van de kwaliteit van illegaal verhandelde dopinggeduide middelen en van de mogelijke gezondheidsrisico’s bij gebruik van deze middelen. NeCeDo, Capelle a/d IJssel, 2005.
Download het gehele rapport of Download de samenvatting.

Haisma, H.J., O. de Hon, P. Sollie en J. Vorstenbosch. Genetische doping. NeCeDo, Capelle a/d IJssel, 2004. Zie ook Persbericht.

Doping…de antwoorden. Trimbos-instituut i.s.m. NeCeDo, 5e gewijzigde herdruk, mei 2007.

R. van Kleij, D. Sterman en R. Tevreden. Drug Info, harde feiten over doping. Deel 2 uit de Lijf, Sport & Middelen Boekenreeks. NeCeDo/Arko, 2000.

H. Wassink, W. Koert, O. De Hon, B. Coumans, A. Palsma. Doping: de nuchtere feiten. Arko Sports Media, 2014.

Hartgens, F., H. Kuipers (red.). Verboden middelen in de sport. Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

Hartgens, F. Androgenic-anabolic steroids in strength athletes; effects on body composition and cardiovascular system. Universiteit Maastricht, 2001.

De Boer A., S.F. van Haren, F. Hartgens, D. de Boer, A.J. Porsius. Onderzoek naar het gebruik van prestatieverhogende middelen bij bodybuilders in Nederland. NeCeDo/ Universiteit Utrecht, 1996.

Handel in doping

Wassink, H., B. Coumans, O. de Hon. Gezondheidsrisico's illegale doping via internet. Dopingautoriteit, Capelle a/d IJssel, 2010.

Snippe J., C. Ogier, H. Naayer, B. Bieleman. Stimulerende zaken opgespoord. Evaluatie wetswijziging bestrijding doping in de sport. Intraval, Groningen-Rotterdam, 2005.

Oldersma, F., J. Snippe, B. Bieleman. Doping en handel. Onderzoek naar aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren. Intraval, 2002.

Koert, A.W.A. & Kleij, R. van. Handel in Doping; een verkennend onderzoek naar de handel in dopinggeduide middelen in Nederland. NeCeDo, 1998. 

Voedingssupplementen

Wassink, H. Voedingssupplementen, de winnende factor? Deel 5 uit de Lijf, Sport & Middelen Boekenreeks. NeCeDo/Arko, 2001.  

Voeding

W. Koert, H. Wassink en R. van Kleij. Basic Nutrition, de voedingsbasis. Deel 1 uit de Lijf, Sport & Middelen Boekenreeks. NeCeDo/Arko, 2000. 

Training

H. Wassink en R. Tevreden. Work Out, groot worden - clean blijven. Deel 4 uit de Lijf, Sport & Middelen Boekenreeks. NeCeDo/Arko, 2000. 

Zweers M.F. Prestatiebevorderende methoden; een informatiebrochure in het kader van een Body of Knowledge (BOK) project waarin aandacht wordt geschonken aan methoden ter verbetering van de sportprestatie. NeCeDo, 1998.

Afslanken

C. Niemeyer en G. Willemsen. Slim Fit, gezond slank zonder dieet. Deel 3 uit de Lijf, Sport & Middelen Boekenreeks. NeCeDo/Arko, 2000. 

Programma Eigen Kracht (voorheen Lijf, Sport & Middelen)

Wassink, H, G. Willemsen, B. Coumans. Op Eigen Kracht: Slanker-Strakker-Sterker. Arko Sport Media & NeCeDo, Nieuwegein, 2e herziene druk, 2008. Meer info kijk hier.

Detmar, S.B., C.H. Wiefferink, T. Vogels, T.G.W.M. Paulussen. Sporters en sportschoolhouders over het gebruik van prestatieverhogende middelen in de sportschool. NeCeDo, 2003. Zie artikel [Beweegredenen voor dopinggebruik. De resultaten van het TNO-onderzoek] in Sport & Fitness.

Kleij R. van & R. Tevreden. Lijf, Sport & Middelen; Evaluatieverslag. Een preventieproject met betrekking tot dopinggebruik in sportscholen en fitnesscentra in de regio Zaanstreek-Waterland. NeCeDo, 2000.

Vogels, T. Evaluatie van voorlichting over doping in een tijdschrift over bodybuilding en krachtsport. TNO-PG, 1999.

Hartgens F., G. Rietjens, S.F. van Haren, T. Vogels, E.N. Vrijman. Huisarts en doping. NeCeDo, TNO-PG, 1998.

Simons C., C. Cools, J. Prompers & Kleij, R. van. Lijf, Sport & Middelen; Evaluatierapport. Voorlichtingsproject voor krachtsporters, bodybuilders en sportschoolhouders in de regio Midden-Brabant. NeCeDo, 1997.

Kleij R. van. Doping voor de vorm... een gezondheidsprobleem? NeCeDo, 1996.

Kleij R. van. Lijf, Sport & Middelen; Werkplan 1995-1998. Voorlichting over dopinggeduide middelen voor beoefenaren van een kracht- en/of cosmetische sport. NeCeDo, 1996.

Kleij R. van & E. van. Kernebeek. Lijf, Sport & Middelen; Voorlichtingsmodel. Model voor gezondheidsorganisaties ten behoeve van een regionaal voorlichtingsproject over dopinggeduide middelen gericht op sporters in fitnesscentra en sportscholen. NeCeDo, 1996.

Kleij R. van & E. van Kernebeek. Lijf, Sport & Middelen; Evaluatierapport. Voorlichtingsproject voor krachtsporters, bodybuilders en sportschoolhouders in Eemland van september 1993 tot en met april 1995. NeCeDo, 1995.

Vogels T., E. Brugman, B. Coumans, M.J. Danz, R.A. Hirasing & E. van Kernebeek. Lijf, Sport & Middelen; Een onderzoek naar het gebruik van prestatie verhogende middelen bij jonge mensen. TNO-PG, NeCeDo en NISG, 1994.

Kernebeek E. van. Doping & voorlichting, een gezondheidsvoorlichtingsplan over doping en medicijngebruik in de sport. NeCeDo, 1992.