EN  |  FR

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gekoppelde pagina's is voor risico van de gebruiker.

Hoewel de informatie met grote zorg verzameld is, aanvaardt de Dopingautoriteit in geen geval aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg zou zijn van het bezoeken van deze site of het afgaan op de informatie die door middel van deze site wordt verstrekt.

De Dopingautoriteit heeft geprobeerd alle mogelijke rechthebbenden van de geproduceerde documenten te achterhalen. Zover personen menen auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken, dienen zij contact op te nemen met de Dopingautoriteit.