EN  |  FR

Wat is doping?

Op de vraag “Wat is doping?” kan eenvoudig worden geantwoord:

Onder doping wordt verstaan alle stoffen en methoden die door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) verboden zijn.

Dopinggeduide middelen zijn voornamelijk geneesmiddelen dan wel de werkzame stoffen in geneesmiddelen, maar kunnen ook tot de drugs behoren. De meest recente WADA-dopinglijst vind je hier. Dopinggeduide middelen zijn in de sport verboden, omdat ze (1) prestatieverhogend kunnen zijn, (2) schadelijk voor de gezondheid zijn en/of (3)  in strijd zijn met de sportethiek. Ook (sport)voedingssupplementen kunnen soms dopinggeduide stoffen bevatten.

Anabole steroïden voldoen aan alle de drie bovenstaande kenmerken, en dus mogen sporters die aan wedstrijden doen, en op doping gecontroleerd kunnen worden, ze niet gebruiken. Maar dat geldt dus niet voor de meerderheid van de sporters die trainen in fitnesscentra. Die hebben niets met dopingcontroles en WADA te maken. Maar als die sporters anabole steroïden gebruiken, dan spreken we ook in dat geval over doping.

Daarbij komt nog dat bodybuilders en fitnessers soms ook farmacologische middelen gebruiken die niet op de dopinglijst staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor schildklierhormonen, Synthol en de prostaglandine PGF2alpha. Ook die middelen noemen we gemakshalve 'doping'. Internationaal wordt soms wel een definitie gebruikt die als volgt luidt Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDS), waarbij dan naast de prestatieverbeterende dopingmiddelen ook de middelen worden gerekend die niet je prestatie verhogen, maar wel een cosmetische verbetering tot gevolg hebben.

We zeiden zojuist dat sporters in fitnesscentra en krachthonken, die niet aan wedstrijden doen waarbij ze dopingcontroles moeten ondergaan, niets hebben te maken met de WADA. Dat wil niet zeggen dat de handel in dopingmiddelen vrij is. In Nederland mogen geneesmiddelen - en dus ook anabole steroïden, schildklierhormonen, prostaglandines en andere dopingmiddelen die circuleren in het circuit van fitnesscentra en sportscholen - niet vrij worden verkocht. Wie dat toch doet, is strafbaar.