EN  |  FR

Aanleiding

De Dopingautoriteit stelt zich ten doel het gebruik van dopinggeduide middelen en methoden in de sport terug te dringen. Een belangrijk instrument om dat doel te bereiken is het geven van voorlichting. In 2002 is in opdracht van het toenmalige NeCeDo door TNO-PG een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het gebruik van doping in fitnesscentra. Hierover verscheen in 2003 een publicatie met de titel: "Sporters en Sportschoolhouders over het gebruik van prestatieverhogende middelen in de sportschool". Dit onderzoek was een belangrijk aanknopingspunt voor de eerste Eigen Kracht campagne.

Doel van het onderzoek

Ruim 2 miljoen mensen sporten wekelijks in de bijna 2.000 fitnesscentra in Nederland. Daarmee is fitness op dit moment één van de populairste manieren van sportbeoefening geworden. Uit onderzoek is bekend dat dopinggebruik onder sporters in sportscholen en fitnesscentra voorkomt. Een belangrijk instrument om doping gebruik terug te dringen is het geven van voorlichting. Maar dan moet wel de juiste snaar geraakt worden. Om dit te bewerkstelligen is er een onderzoek uitgevoerd naar de determinanten van gedrag voor het gebruik van doping in fitnesscentra en sportscholen.

De opzet

De uitvoering van het onderzoek bestond uit twee vragenlijsten, één vragenlijst voor sporters en één vragenlijst voor sportschoolhouders. In totaal werden 190 ingevulde vragenlijsten van sporters teruggestuurd. De groep sporters bestond uiteindelijk uit 140 mannen en 50 vrouwen. Onder de sporters bevonden zich gebruikers, niet-gebruikers en oud-gebruikers. De respons op de vragenlijst onder eigenaren van sportscholen en fitnesscentra was 255.

Resultaten sporters

Uit de vragenlijst van de sporters kwam naar voren dat mannen meer prestatieverhogende middelen gebruiken dan vrouwen. Mannen blijken vooral spierversterkende middelen te gebruiken, terwijl vrouwen eerder naar de stimulantia grijpen om af te vallen. Daarnaast blijkt het gebruik ook vaker samen te gaan met gebruik van andere soorten drugs. Het vermoeden dat anderen in de directe omgeving ook gebruiken en het vaak bezoeken van het fitnesscentrum zijn determinanten die gebruik van doping bepalen.

Resultaten sportscholen

In het onderzoek zijn ook eigenaren van sportscholen en fitnesscentra gevraagd naar hun opvattingen ten aanzien van dopinggebruik, evenals de maatregelen die zij treffen of zouden willen treffen om dopinggebruik tegen te gaan.
Het merendeel van de eigenaren vermoedt dat slechts enkele sporters in hun fitnesscentrum middelen gebruiken. De eigenaren die meewerkten aan het onderzoek staan bijna allemaal afwijzend tegenover het gebruik van dopinggeduide middelen. Men toont zich zeer bereid tot het invoeren van maatregelen die alternatieven bieden voor het gebruik van doping. Daarbij dient wel als opmerking gemaakt te worden dat sportschoolhouders de voorkeur hebben om dopinggebruik vooral preventief tegen te gaan.

Rapport nog te bestellen

Hierboven is de uitvoering van het onderzoek en de resultaten zeer beknopt weergegeven. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek? Je kunt de publicatie in je bezit krijgen door hier te klikken. Vul vervolgens bij het invulscherm bij reactie je adresgegevens in. (Let op, het betreft een beperkte oplage). Wij sturen de publicatie dan kosteloos naar je toe!