EN  |  FR

Grijze golf wil gezond genieten

De tijd dat de vijftigplusser zich terugtrok achter de geraniums en zijn dagen sleet met kruiswoordpuzzels, televisiequizzen en bezoekjes van de (klein)kinderen, lijkt definitief voorbij. Iemand die anno 2007 vijftig wordt, begint net aan ‘de tweede helft’ van zijn leven. Hij leidt een actief leven, waarin ‘gezondheid’ en ‘genieten’ belangrijke kernwaarden zijn. Steeds beter weet hij ook de gang naar het fitnesscentrum te vinden. Circa 15% van de leden is tegenwoordig de 55 gepasseerd en gezien de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, lijkt de verwachting reëel dat dit aandeel de komende jaren verder toeneemt.

Wie is de vijftigplusser?

De groep vijftigplussers is verre van homogeen. Marketeers spannen zich in om deze vanuit marketingoogpunt interessante – immers relatief welvarende – doelgroep goed in beeld te krijgen. De onderzoekers zien vrijwel allemaal een duidelijke tweedeling tussen de naoorlogse babyboomgeneratie en de vorige generatie. Vooral de vijftiger voelt zich nog jong; gemiddeld tien tot vijftien jaar jonger dan hij in werkelijkheid is. En dat wil hij ook graag blijven! Carl Rohde, die met zijn continu trendonderzoek onder meer de vijftigplussers volgt, bevestigt dit. “Babyboomers hebben immers het begrip jeugd uitgevonden en geannexeerd. Dat geven ze niet af. Ze willen het, koste wat kost, een heel leven meenemen.” Voor het behoud van de jeugd is gezondheid vanzelfsprekend een eerste vereiste.

Gezond jong blijven

Dat de vijftigplusser gezonder is dan ooit, komt hem dan ook goed uit. Ongeveer tweederde van de Nederlanders in de categorie 45 tot 65 jaar geeft aan zich nog altijd energiek te voelen. Een bijna even hoog percentage zegt dat ze de eigen gezondheidstoestand als goed tot zeer goed beoordeelt. De grote omslag (ten negatieve) in ervaren gezondheid en energie vindt pas na het 75ste levensjaar plaats. Zie voor cijfers: Statline.CBS.
Behalve gezondheid vindt de vijftigplusser ook zijn uiterlijk erg belangrijk. Hij wil er goed uitzien voor zijn leeftijd en besteedt daar veel meer aandacht aan dan de vijftiger van vroeger. Bovendien heeft hij daar ook best wat voor over! Dat verklaart mede dat anti-ageing (cosmetische behandelingen tegen verouderingsverschijnselen) op dit moment erg hot is in de schoonheidsbranche (bron: Van Es Marketing Services).

Explosieve toename sportdeelname

Iedereen die tegenwoordig wel eens een krant openslaat of voor de buis zit, weet dat je door een beetje te bewegen langer leeft, in betere gezondheid (en met een beter uiterlijk…). De media staan er bol van. De vijftiger – die overigens ook extreem veel televisie kijkt en leest – is hiervan tegenwoordig dan ook goed doordrongen. Bovendien beseft hij veel beter dan jongeren dat het leven eindig is. Geen wonder dus dat hij veel meer aan sport doet dan de vijftiger enkele decennia geleden. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de sportdeelname onder de groep 50 tot 64-jarigen bijna verdrievoudigd! Ruim de helft van alle vijftigplussers tot 65 jaar doet aan sport (exclusief fietsen en wandelen), zo blijkt uit de Rapportage Sport 2006 van het SCP. Ook de Nederlandse Norm Gezond Bewegen blijkt voor veel vijftigers geen probleem. Het percentage van de 55 tot 64-jarigen dat voldoet aan deze norm (50%) is zelfs iets hoger dan het percentage 18 tot 34-jarigen dat de norm haalt (49%).

Steps op de Stones?

Fitness behoort in Nederland tot de meest beoefende sporten en in toenemende mate geldt dat ook voor de Nederlanders die aan ‘de tweede helft’ van hun leven zijn begonnen. Het aantal minuten per week dat de vijftigplusser aan fitness besteedt, laat alleen al de afgelopen vijf jaar een indrukwekkende stijging zien. Besteedden 55 tot 64-jarigen in 2001 nog slechts 10 minuten per week aan fitness, in 2005 was dat al opgelopen tot 20 minuten per week. Een stijging van 100% in vijf jaar tijd, die door geen enkele andere leeftijdscategorie werd overtroffen! Maar liefst 20% van het totale aantal minuten dat 55 tot 64-jarigen aan sport besteden, wordt doorgebracht in het fitnesscentrum.
Fitnesscentra spelen daar natuurlijk gretig op in. Ze introduceren nieuwe groepslessen en programma’s om deze – welvarende en overigens ook tijdens daluren beschikbare – klantengroep binnen te halen. Een van de beste voorbeelden van seniorenmarketing in de fitnessbranche is misschien wel de keten Curves. In 1995 begon Curves met één vestiging in Texas. Daar bood het bedrijf een circuittrainingsprogramma aan gericht op vrouwen vanaf 45 jaar. Binnen drie jaar telde Curves meer dan duizend vestigingen en anno 2007 zijn er maar liefst negenduizend (ook in Nederland)! Het succes van Curves lijkt symptomatisch voor een vergrijzende fitnessbranche.
Dat de bedrijfstak veel meer dan nu het geval is zijn aanbod zal aanpassen om deze doelgroep van dienst te zijn, lijkt alleen maar heel verstandig. Hoe lang het nog duurt voor we spinnen op de Beatles en steppen op de Stones, durven we dan ook niet te voorspellen.