EN  |  FR

Ai noow nozzing

Met al het kabaal dat overgewichtepidemie- en bewegingsarmoedemeeroepers maken, is het wel eens prettig tegengeluiden te horen. Een van de laatste bastions in de stroom van zwaar gesubsidieerde cohorten met hun vermanende vingertjes is prof. dr. Klaas Westerterp, die in zowel wetenschappelijke als populair-wetenschappelijke bladen, met enige regelmaat aanschopt tegen gangbare veronderstellingen. Gevolg, in ieder geval verwarring. Maar is er inmiddels zoveel verwarring dat je, indachtig Fawlty Towers’ Manuel moet verzuchten: ‘Ai noow nozzing’?

Zoals je hier al las, ligt de relatie tussen bewegen en (bestrijden van) overgewicht weer eens onder vuur. Het zal nog wel even duren voor Taubes’ spraakmakende boek hier in vertaling verschijnt. Geen probleem, prof. dr. Klaas Westerterp, hoogleraar Humane Energetica van de Universiteit Maastricht en verklaard tegenstander van de stelling dat je afvalt van meer bewegen, liet onlangs weer van zich horen in Nieuws voor Diëtisten. Het is een beetje warrig interview, daarom de hoogste tijd om eens wat ‘basics’, met kanttekeningen, op een rijtje te zetten.

Overgewicht en bewegen

Dat er mensen zwaarder zijn dan de norm, is een gegeven. Of er echt sprake is van een (dreigende) overgewichtepidemie, zoals veel verontrusten geloven, is de vraag. De vraag, omdat je bij de norm (een BMI van 19 tot 25) al vraagtekens kunt zetten. Iemand met veel spiermassa en een laag lichaamsvetpercentage, kan makkelijk de BMI bovengrens overschrijden.
Dat mensen minder bewegen, en ook minder bewegen dan de norm, is een gegeven. Of er sprake is van bewegingsarmoede, is eveneens de vraag. Want ook hier geldt weer, je kunt vraagtekens zetten bij de norm. Die staat bekend als de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en het is bekend dat deze norm op zijn minst problematisch is. Voor het Convenant Overgewicht echter geen enkele reden om niet de oekaze ‘kinderen moeten iedere dag een uur bewegen’(dat was al de NNGB) te propageren.
Toch is afvallen en bewegen een minder logische combinatie dan vaak wordt voorgesteld. Het lijkt logisch, als je meer energie gebruikt dan je inneemt, val je af. Ga je iedere dag een half uurtje matig intensief bewegen, dan gebruik je meer energie en val je af. Toch is het aantal calorieën dat je daarmee extra gebruikt niet erg hoog en je moet dat half uurtje dan niet gaan compenseren door de rest van de dag minder actief te zijn. Langer of intensiever sporten (al dan niet in je fitnesscentrum) vergt een extra energie-inname, maar is weer moeilijker vol te houden.

Verward? Begin volgend jaar verschijnt de geactualiseerde versie van het bijna uitverkochte boek Op Eigen Kracht. Daarin zetten we de meest actuele stand van zaken voor je op een rijtje, zodat jezelf kunt kiezen hoe je op eigen kracht slanker, strakker en sterker wordt.