EN  |  FR

Sprokkel je fitheid bij elkaar

Het criterium voor bewegen ter bevordering van de gezondheid is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Iets meer dan de helft van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder voldoet aan die norm. Voor de anderen is er goed nieuws. Uit Canadees onderzoek blijkt dat incidenteel wat meer bewegen ook je fitheid een beetje verbetert.

‘Tenminste een half uur lang matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week’ kan de gezondheid van volwassen verbeteren, stelt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Oorspronkelijk stelden onderzoekers dat dat een half uur ononderbroken moest zijn, maar later versoepelde men dat inzicht, zodat bijvoorbeeld drie keer tien minuten matig intensief bewegen ook een positief effect heeft. Lichamelijke activiteit beperkt zich in de definitie niet tot sporten. Iedere vorm van lichamelijke inspanning, van teruglopen van de supermarkt met een boodschappentas tot onkruid wieden in de tuin, is een vorm van matig intensieve lichamelijke activiteit. Voor jongeren en vijfenvijftig plussers gelden iets andere criteria. Daarnaast bestaan er ook nog De Fitnorm en de Combinorm. Meer hierover vind je hier.

Incidenteel bewegen

In Canada ligt het aantal mensen dat voldoet aan een beweegnorm laag, stellen de Canadese onderzoekers K. Ashlee McGuire en Robert Ross, beiden verbonden aan de Queen’s University in Kingston. Ruim zestig procent van de Canadezen heeft overgewicht of zelfs zwaar overgewicht. De onderzoekers vroegen zich af of incidenteel meer bewegen, ´non-purposeful physical activity´, zoals even naar je collega lopen voor overleg, ook gezondheidseffecten heeft. Dergelijke activiteiten definiëren zij als ´light physical activity LPA’ en ´sporadic moderate physical activity MPA.’

De proefpersonen, mannen en vrouwen met een licht overgewicht, bleken na een week beweging sprokkelen hun fitheid iets verbeterd te hebben. Het verschil tussen de intensiteit van de inspanning (LPA) en de duur van de inspanning (MPA) op het gezondheid- en fitheideffect was daarbij minimaal. Het onderzoek vind je hier. Een kanttekening is op zijn plaats. De proefpersonen waren voor het onderzoek fysiek niet actief. En zoals ook bij krachttraining geldt; wie niet erg getraind is, verbetert snel. Maar goed, elke verbetering is meegenomen.

Canadese beweegnorm

De beweegnorm in Canada is globaal hetzelfde als in Nederland. Het advies daarbij luidt: twintig tot dertig minuten per dag zwaar intensief inspannen (als wandelen in een fors tempo) of dagelijks vijfenveertig tot zestig minuten matig intensief bewegen. Twee jaar geleden kreeg bewegingswetenschapper Ross van de Queen’s University een onderzoeksbudget om de effecten van deze beweegnorm te bestuderen. De studie moet in 2012 afgerond zijn. Meer over dat onderzoek vind je hier. Meer over fitheid en de gezondheid van Canadezen is hier te vinden.

Dossiers: