EN  |  FR

Anabole steroïden ondermijnen positieve effecten krachttraining

Bijna wekelijks rapporteren onderzoekers wel weer een ander positief gezondheidseffect van krachttraining. Het beste wat je kunt doen voor je gezondheid is voldoende bewegen – en daar valt dus ook het trainen met gewichten onder. Dan hebben we het wel over krachttraining zonder anabole steroïden.

IJzer als antidepressivum

Sporten is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je hersenen. Het effect van beweging op je brein is zelfs zo sterk, dat psychiaters lichamelijke activiteit beschouwen als een volwaardig antidepressivum. Ze baseren zich daarbij op studies waarin bijvoorbeeld mensen met een milde depressie net zo goed reageren op behandeling met antidepressiva als op drie keer per week een uurtje fitness.

Bij depressie werkt de hippocampus, een orgaantje in de hersenen, minder goed, doordat het in omvang afneemt. Medicijnen, maar ook intensieve beweging, keren dat proces in dierstudies om, en maken de hippocampus weer groter. Bij mensen gebeurt dat waarschijnlijk ook. In praktisch elk onderzoek waarin wetenschappers mensen laten krachttrainen, verbetert hun gemoedstoestand en verminderen symptomen van depressie. Bovendien verbetert krachttraining de werking van het geheugen. Daarom vermoeden neurologen dat krachttraining ook de kans op dementie of de ziekte van Alzheimer vermindert.

Anabolen ondermijnen

Omdat overal waar mensen fanatiek aan krachttraining doen, anabole steroïden kunnen opduiken, vroegen Braziliaanse bewegingswetenschappers zich af of ook anabolengebruikers van die positieve effecten van krachttraining kunnen profiteren. En dus deden ze een proef met ratten, waarbij ze gewichtjes vastmaakten aan hun staart, en vervolgens laddertjes op lieten klimmen. De Brazilianen injecteerden de helft van hun proefdieren met het anabole steroïd nandrolondecanoaat, de actieve stof in het preparaat Deca-Durabolin. Het humane equivalent van de dosis die de Brazilianen gebruikten was ongeveer 400-500 mg nandrolondecanoaat per week. In het dopingmilieu is dat een dosis die aan de lage kant is.

Volgens de Braziliaanse dierstudie, die een paar weken geleden verscheen in Psychoneuroendocrinology, hief het anabole steroïd het positieve effect van krachttraining op de hippocampus op. Bij de ratten die met gewichten moesten slepen zonder anabolen groeide de hippocampus, bij de ratten die nandrolondecanoaat kregen niet.

Het ziet er dus naar uit dat anabolengebruikers, vergeleken met naturelbodybuilders, niet extra zijn beschermd tegen depressie en – op de langere termijn – nog minder beschermd zijn tegen een verminderde werking van het geheugen. 

Sterkere aanhechtingen

Braziliaanse wetenschappers bestuderen al jarenlang de wisselwerking tussen anabolen en krachttraining. Dat heeft alles te maken met de Braziliaanse lichaamscultuur. In Brazilië is het trainen met gewichten razend populair, schieten de gyms en bewegingsstudio’s nog steeds als paddenstoelen uit de grond, en doet de cosmetische chirurg goede zaken. Daar heeft de Braziliaanse overheid geen problemen mee, maar diezelfde overheid maakt zich wel zorgen over de gezondheidseffecten van het toenemende gebruik van anabole steroïden. Om die reden financiert de overheid in Brazilië veel fundamenteel onderzoek naar het effect van anabolen en krachttraining.

Eerder in 2014 publiceerden Braziliaanse onderzoekers een dierstudie die lijkt op publicatie die aantoonde dat anabolen de positieve effecten van krachttraining op de hersenen ondergraven. Ook in dat onderzoek keken de Brazilianen naar het effect van nandrolondecanoaat en krachttraining op de aanhechtingen en pezen, waarmee de spieren zijn bevestigd aan het skelet. En ook in die studie zagen de onderzoekers dat krachttraining de aanhechtingen van de ratten sterker maakte, maar dat die positieve effecten verdwenen als de ratten injecties met nandrolon kregen.

Een sterk hart

Het verhaal wordt misschien eentonig, maar als je afgaat op het Braziliaanse onderzoek blijft er ook van het positieve effect van krachttraining op hart en bloedvaten weinig over als je anabole steroïden gebruikt. Krachttraining zorgt in dierstudies voor een lichte verbetering van de cholesterolhuishouding, maar krijgen die proefdieren ook injecties met nandrolondecanoaat, dan verandert die lichte verbetering in een forse verslechtering.

Een slechte cholesterolhuishouding, met veel van het ‘slechte cholesterol’ LDL en weinig van het ‘goede cholesterol’ HDL, is nog steeds de belangrijkste voorspeller van hart- en vaatziekten. Als je langdurig rondloopt met veel LDL en weinig HDL, dan is de kans reëel dat je op de langere termijn een hartinfarct of beroerte zult krijgen.

Nou is krachttraining niet de beste manier om je hart gezonder te maken. Dat is cardio- en duurtraining. In 2006 publiceerden Braziliaanse bewegingswetenschappers een dierstudie waarin ze de wisselwerking tussen die vorm van training en anabolen bestudeerden. Ook in die studie gebruikten de Brazilianen nandrolondecanoaat, en ook in die studie ondermijnde toediening van het anabole steroïd de positieve effecten van de training op de hartspier.

Eerlijk is eerlijk

Wetenschappers trekken uit de dierstudies de voor de hand liggende conclusie dat krachttraining op zichzelf gezond is, maar dat er van de positieve effecten van krachttraining weinig overblijft als je ook anabole steroïden gebruikt. Dat is in lijn met het schaarse wetenschappelijke onderzoek naar de levensverwachting van krachtsporters: die is, voor zover we dat nu kunnen overzien, ongeveer gelijk aan de levensverwachting van mensen die weinig bewegen

Maar er zijn aanwijzingen dat in de periode van voor de komst van de anabolica krachtsporters wel degelijk langer leefden dan normaal was, en bovendien langer gezond en fit bleven dan hun tijdgenoten. Meer daarover lees je hier.

Dossiers: