EN  |  FR

De Doping Infolijn: cijfers over 2005

De Doping Infolijn van het NeCeDo houdt digitaal (anonieme) gegevens bij van bellers. Jaarlijks worden de cijfers bekeken en vergeleken met voorgaande jaren. De getallen over 2005 laten zien, dat het aantal bellen met 7½ procent is afgenomen, het aantal vrouwelijke sporters nog steeds toeneemt en dat er relatief meer topsporters bellen.

Aantallen bellers

Er zijn in het jaar 2005 in totaal 751 gesprekken gevoerd. Dit is een daling van 7½% ten opzichte van 2004. De indruk bestaat wel dat het aantal mensen die per e-mail een vraag stelt stijgt, maar deze e-mails worden niet geregistreerd. Vanaf 2006 zullen de e-mails systematisch worden bijgehouden. De gemiddelde gespreksduur bedroeg zo’n 8 minuten. Per werkdag bellen gemiddeld 3,3 mensen.

Spreiding

De spreiding van het aantal bellers over de week is redelijk evenwichtig verdeeld met een stijging vanaf maandag, een piek op de woensdag (23%) en vervolgens weer een daling richting de vrijdag. Op vrijdag wordt het minst gebeld (15%).
De spreiding van het aantal bellers over het jaar laat zien dat er veel bellers waren in de maanden januari en februari met een totaal van bijna een kwart van het totaal aantal bellers over 2005. Vervolgens liep het aantal bellers langzaam terug, met nog kleine piekjes in juni en september.

Leeftijd en geslacht

De gemiddelde leeftijd van de beller steeg ook weer in 2005 en wel van 31,4 naar 31,8 jaar. Evenals in voorgaande jaren is het grootste deel van de bellers afkomstig uit de leeftijdsgroep 21-25 jaar (23%) met meteen daarachter de groep 41-50 jaar (20%).
Het percentage mannelijke bellers daalde van 67% in 2004 naar 61% in 2005. In 2000 was nog ruim 80% van de bellers man.

Achtergrond bellers

Het relatieve aantal sporters dat belt is iets afgenomen. Was het in 2004 nog 53%, in 2005 liep het terug naar 47%. Ook in 2005 steeg het aantal topsporters weer in vergelijking met de breedtesporters. Net als het vorige jaar steeg in 2005 het aantal ouders dat belde van 9% naar 14%. Een andere opvallende stijging was het aan artsen dat belde. Dit verdubbelde in 2005 (3,9%) t.o.v. 2004 (1,7%).
De sporttak waar de meeste vragen op betrekking hebben is wederom fitness, namelijk met 25%. Nummer 2 en 3 zijn respectievelijk wielrennen (9,5%) en voetbal (6,1%).

Bekendheid Doping Infolijn

Op de vraag hoe men bekend is geraakt met de Doping Infolijn noemt bijna een derde de NeCeDo-website. De een na hoogste reden met 14% betreft degenen die al eens eerder hebben gebeld. Dit percentage stijgt ieder jaar. Ook door de topsportvoorlichting worden de Doping Infolijn goed onder de aandacht gebracht. Bijna 10% gaf dit aan.

Dopingcategorieën en type vragen

Net als andere jaren werden in 2005 de meeste vragen gesteld over anabole steroïden. Echter was dit in 2004 nog 50%, in 2005 was dit slechts 34%. Mogelijk kan dit verklaard worden, doordat minder er minder breedtesporters bellen. Nummer 2 en 3 zijn ook in 2005 weer de glucocorticosteroïden en de bèta-2-agonisten (steeg zelfs van 10% naar 16%). Waarschijnlijk komt dit omdat er nog steeds de nodige vragen zijn rondom het aanvragen van een dispensatie voor beide dopingcategorieën.
Net als voorgaande jaren gingen de meeste vragen (22%) over of iets wel of niet op de dopinglijst staat. Vragen over supplementen (16%) en de werking en risico’s van middelen (11%) staan respectievelijk op plek 2 en 3.

Dossier: