EN  |  FR

Op Eigen Kracht pilot positief bevonden

afbeelding bij Op Eigen Kracht pilot positief bevonden

In de afgelopen maanden voerde het NeCeDo een pilot in vijf fitnesscentra uit verspreid over Nederland. De pilot werd uitgevoerd om te testen of de Eigen Kracht campagne zou aanslaan in de fitnessbranche. De resultaten blijken zeer positief te zijn. Hier enkele resultaten en ervaringen.

De Eigen Kracht Campagne

Het doel van de Eigen Kracht campagne is om te voorkomen dat sporters in fitnesscentra dopinggeduide middelen gaan gebruiken. De campagne is gericht op het gezond en op eigen kracht presteren in fitnesscentra. De Eigen Kracht campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er gebruik gemaakt van bestaande producten van het NeCeDo. Maar daarnaast zijn ook hele nieuwe producten ontwikkeld zoals posters, flyers, een anti-dopingkit voor de ondernemer en zelfs een Eigen Kracht boek. Voor meer informatie klik [hier].
Naast de ontwikkeling van deze producten heeft het NeCeDo binnen de testcentra niet stil gezeten. Alle voorlichtingsproducten zijn geëvalueerd in de centra. Daarnaast kregen instructors een bijscholing en zijn goede programma’s opgezet om af te vallen en spieren op te bouwen.

Hyperwoman bestellen?

Drie verschillende full-color A1 posters zijn ontwikkeld. In de testcentra zijn deze “man met dwergtestikels”, “man met vrouwenborsten” en “hyperwoman” opgehangen. Aan de instructors is gevraagd of ze de reacties van de sporters wilden terugkoppelen aan het NeCeDo. Zo vond 80% de poster mooi. Ook is bij 30 deelnemers van de programma’s een vragenlijst over de posters afgenomen. De reacties waren enthousiast:“Dit is duidelijk de grappigste poster in het hele fitnesscentrum”, merkte een sporter op. De posters trekt ook zeker de aandacht, 85% van de sporters had de poster gezien.

Wil je de posters ook hebben? Klik dan [hier].

Kennis is (eigen) kracht

Een belangrijk doel van de bijscholing was om instructors actuele kennis aan te bieden over de schadelijkheid van doping. Vanuit elk testcentrum werden twee instructors afgevaardigd om de Eigen Kracht bijscholing bij te wonen. Klik voor meer informatie [hier].
In de evaluatie bleek dat de scholing voor de fitnessinstructors zeer goed gewaardeerd werd. Bijna 90% beoordeelde de scholing met uitstekend-goed en 75% vond de scholing onmisbaar-zeer relevant. Op kennisgebied vonden alle deelnemers dat ze voldoende tot zeer veel hadden geleerd.

Effectief afslanken en spieren opbouwen

Binnen de centra zijn acht weken lang spieropbouw- en/of afvalprogramma’s uitgevoerd onder begeleiding van de bijgeschoolde Eigen Kracht instructors. Dit om te laten zien dat je met effectief trainen uitstekende resultaten kan behalen. Ook deze resultaten zijn zeer positief. Aan het eind van de programma’s is een vragenlijst afgenomen onder de sporters. Van de ondervraagde deelnemers geeft 92% aan dat ze geleerd hebben om beter te trainen. Uit resultaten blijkt dat de sporters ook daadwerkelijk veel meer kracht hebben opgebouwd of zijn afgeslankt èn dit puur door effectief trainen. Gemiddeld is de afvalgroep ruim 2% in vetpercentage afgenomen. De spierenopbouwers zijn ruim13% in kracht toegenomen. De begeleiding van de programma’s bleek wel veel tijd te kosten. Toch hebben de instructors geen spijt van de pilot. “Door deze manier van begeleiden ben ik heel gemotiveerd geraakt in mijn werk”, benadrukt Janine, een Eigen Kracht instructor. Ook de sporters zijn gemotiveerd, het grootste deel (80%) van de ondervraagde sporters geeft aan dat ze door zullen gaan met het huidige programma.

Positief getest

De resultaten van de pilot zijn goed uitgepakt en de voorlichtingsproducten zijn goed door de ondernemers, de fitnessinstructors en de sporters beoordeeld. Uit de pilot blijkt eens te meer dat een gespierder of slanker lichaam ook op en gezonde manier bereikt kan worden. Als je maar vertrouwt op eigen kracht!