EN  |  FR

Efedra-alkaloïden verboden in levensmiddelen

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met intrekking van een ontwerpbesluit over de verhandeling van levensmiddelen met efedra-alkaloïden. Het gevolg: producten met efedra-alkaloïden mogen uitsluitend nog als geneesmiddel verhandeld worden. Tegen de verhandeling zal na een overgangstermijn van twee maanden worden opgetreden.

Gezondheidsrisico’s efedra

Al enige tijd is bekend dat kruidenpreparaten met efedra-alkaloïden schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Dergelijke producten worden op de markt gebracht als afslankmiddel, als plantaardig pepmiddel of als smart-drug. Efedra-alkaloïden hebben effect op het centrale zenuwstelsel. Zelfs geringe hoeveelheden geven een verhoogde kans op een hoge bloeddruk, een beroerte, een hartinfarct en psychosen. Bij gebruik samen met andere stimulerende stoffen, zoals cafeïne, kan een ongewenst gevaarlijke combinatie ontstaan. In sportscholen en fitnesscentra zijn efedra-alkaloïden vooral bekend in producten als stack en stackers. Deze producten worden gebruikt om de vetmassa te verminderen en/of vanwege het stimulerende effect om harder te kunnen doortrainen. Al eerder was op deze site gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s van producten met [Efedra].

Eerst overgangsperiode van drie jaar

In juli 2003 stemde de ministerraad nog in met een voorstel van minister Hoogervorst van VWS met een wijziging van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten [Persbericht 3 juli 2003]. In dat ontwerpbesluit stond dat kruidenpreparaten met efedra-alkaloïden verboden worden met een overgangsperiode van drie jaar. Tot die tijd mochten kruidenpreparaten met efedra nog als gewone levensmiddelen op de markt gebracht worden en konden producenten hun efedra-producten eventueel registreren als geneesmiddel. Tijdens de tussenperiode zou de gebruiker gewaarschuwd worden middels informatie op het etiket. Echter…..de Raad van State verwierp het ontwerpbesluit.

Nu binnen twee maanden verboden

De Raad van State had op grond van de Europese geneesmiddelenwetgeving bezwaar tegen het ontwerpbesluit [Persbericht 6 februari 2004]. Een preparaat kan volgens de Raad niet eerst als levensmiddel, en daarna als geneesmiddel worden beschouwd. Uit het advies van de Raad van State volgt dat kruidenpreparaten met efedra met onmiddellijke ingang uitsluitend als geregistreerd geneesmiddel verhandeld mogen worden. Dat mag nog twee maanden ongestraft daarna wordt er tegen opgetreden.

Dossier: