EN  |  FR

Waarschuwing van Inspectie voor de Gezondheidszorg

Gisteren bereikte ons een brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarin het NeCeDo gevraagd werd om de genoemde brief en het daarbij behorende fotomateriaal publiekelijk kenbaar te maken. Als reden voor publicatie noemt de IGZ de mogelijke gezondheidsschade voor eindgebruikers van de in de brief genoemde anabole steroïden. Daarom voelt zij zich verplicht deze gebruikers te waarschuwen. Hieronder volgt een letterlijke weergave van de brief.

--------------------------------------------------Begin brief----------------------------------------------------

Geacht NeCeDo,

Graag uw aandacht en medewerking om gebruikers van dopinggeduide middelen te waarschuwen tegen in omloop gebrachte anabole steroïden (hierna gemakshalve aangeduid als AAS).
Eind september 2005 werd te Arnhem een bestuurder van een auto gecontroleerd door de politie. In zijn auto werden naast harddrugs ook anabole steroïden (AAS) en namaak erectiebevorderende middelen aangetroffen. Door mij is, in samenwerking met de lokale politie, een onderzoek gestart naar de herkomst van deze geneesmiddelen.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de geneesmiddelen door de aangehouden verdachte zelf waren bereid in zijn woning te Arnhem. Het betrof capsules gevuld met diverse AAS alsook zelf afgevulde trekflessen met injectievloeistoffen AAS. De teksten en namen op de potjes en flesjes waren door de verdachte zelf ontworpen en via zijn computer afgedrukt op kleefetiketten. Als producentnaam gebruikte de verdachte de naam Med Request Pharmaceuticals (MRP). Het betreft uiteraard een nergens ter wereld bekend staande naam van een farmaceutische onderneming. Langs digitale weg doe ik u foto’s toekomen van de zelfbereide middelen. Zoals te doen gebruikelijk zijn door mij monsters genomen en ter analyse aangeboden aan het RIVM ter vaststelling van identiteit en gehalte. De uitkomst van de analyse is voor mij reden geweest om u deze brief te schrijven. Ik ben namelijk van mening dat eindgebruikers van AAS recht hebben te weten welke substanties zij tot zich nemen. Hieronder beschrijf ik de middelen en wat is gevonden.

De capsules uit het potje met opschrift D-bol bevatten als werkzaam bestanddeel de stof methadrostenolon. In plaats van 10 milligram werkzaam bestanddeel per capsule, bevat elke capsule 12,7 milligram werkzaam bestanddeel. Er is dus sprake van een overdosering van 27 procent. In de farmaceutische industrie wordt een maximaal afwijkpercentage aangehouden van plus en min 5%.

/media/files/IGZ/IGZ-D-bol.jpgDe capsules uit het potje met opschrift Stromba bevatten een drietal bestanddelen waarvan er twee niet zijn genoemd op het etiket. In plaats van 10 milligram stanozolol als werkzaam bestanddeel per capsule, bevat elke capsule 14,6 milligram stanozolol.
Er is dus sprake van een overdosering van 46 procent. Daarnaast bevat elke capsule 1 milligram oxandrolon en 0,03 mg 4-chlorodehydromethyltestosteron. Deze stoffen worden niet vermeld op het etiket.

/media/files/IGZ/IGZ-Stromba.jpgDe capsules uit het potje met opschrift Anavar bevatten een drietal bestanddelen waarvan er twee niet zijn genoemd op het etiket. In plaats van 10 milligram Oxandrolon als werkzaam bestanddeel per capsule, bevat elke capsule 9 milligram oxandrolon. Er is dus sprake van een onderdosering van 10 procent. Daarnaast bevat elke capsule 0,9 mg stanozolol en 0,01 mg 4-chlorodehydromethyltestosteron.

/media/files/IGZ/IGZ-Anavar.jpgDe capsules uit het potje met opschrift Turinabol bevatten een drietal bestanddelen waarvan er twee niet zijn genoemd op het etiket. In plaats van 10 milligram 4-chlorodehydromethyltestosteron als werkzaam bestanddeel per capsule, bevat elke capsule slechts 1 milligram 4-chlorodehydromethyltestosteron. Er is dus sprake van een onderdosering van 90 procent. Daarnaast bevat elke capsule 0,62 mg stanozolol en 0,08 mg methandrostenolon.

/media/files/IGZ/IGZ-Turinabol.jpgDe flesjes met injectievloeistof genaamd Equi-bol 200 bevatten per milliliter 140,5 milligram boldenone undecylenaat. Op het etiket staat dat elke milliliter 200 milligram als werkzaam bestanddeel bevat. Er is dus sprake van een onderdosering van 30 procent.

/media/files/IGZ/IGZ-Equibol.jpgDe flesjes met injectievloeistof genaamd Finaplix-100 bevatten per milliliter 149,9 milligram Trenbolone acetaat. Op het etiket staat dat elke milliliter 100 milligram als werkzaam bestanddeel bevat. Er is dus sprake van een overdosering van 50 procent.

/media/files/IGZ/IGZ-Finaplix.jpgDe flesjes met injectievloeistof genaamd Primobolin-100 bevatten per milliliter 75,9 milligram Methenolone enanthaat. Op het etiket staat dat elke milliliter 100 milligram als werkzaam bestanddeel bevat. Er is dus sprake van een onderdosering van 24 procent.

/media/files/IGZ/IGZ-Primobolin.jpgDe flesjes met injectievloeistof genaamd Deca-200 bevatten per milliliter 170,5 milligram Nandrolone decanoaat. Op het etiket staat dat elke milliliter 200 milligram als werkzaam bestanddeel bevat. Er is dus sprake van een onderdosering van 15 procent.

/media/files/IGZ/IGZ-Deca.jpg

Eigen fabrikaat geneesmiddelen en de risico’s voor gebruikers

Zoals al eerder beschreven is Med Request Pharmaceuticals als farmaceutisch bedrijf nergens ter wereld bekend. Gelet op de omstandigheden waaronder deze middelen zijn bereid, namelijk onder niet steriele omstandigheden, en de vaak extreme over- en onderdosering van de producten, is er sprake van een gezondheidsrisico voor eindgebruikers van deze AAS. Bovendien is er sprake van toevoeging van stoffen die niet worden vermeld op het etiket zoals in de gevallen van Stromba, Anavar en Turinabol.

Ik voel mij als Inspecteur voor de Gezondheidszorg verplicht om eindgebruikers van deze AAS te waarschuwen voor mogelijke gezondheidsschade. Ik verzoek u daarom beleefd om deze brief en het fotomateriaal via uw website kenbaar te maken aan het veld.

Onder dankzegging voor de te nemen moeite groet ik u.

A. van Nes
Inspecteur voor de Gezondheidszorg

--------------------------------------------------Einde brief----------------------------------------------------

Dossier: