EN  |  FR

Bewegen loont, lezen ook

Het is voor de meeste mensen een open deur, maar in de maand dat bijna evenveel gestarte bewegers zich weer terug lijken te spoeden naar hun inactieve bestaan, kan een bevestiging nooit kwaad. Bewegen werkt, juist ook bij vaak voorkomende klachten als lage rugpijnen. Ook bij het voorkomen van veel voorkomende klachten als diabetes blijkt beweging, zo stelt een langlopend onderzoek van Universiteit Wageningen en Universiteit Maastricht, van groot belang. Lezen loont ook, zo blijkt uit een onderzoek onder acht Europese landen.

Van SLIM naar SLIMMER

Door goede voeding en regelmatig bewegen is de kans op diabetes type 2 met de helft terug te brengen, zo bleek vier jaar geleden uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit Maastricht. Vier jaar na het onderzoek blijkt nu dat de deelnemers nog steeds gezonder zijn dan mensen die niet aan het onderzoek deelnamen.

Tijdens de Maastrichtse studie kregen 150 mensen zes jaar lang met enige regelmaat voedingsadviezen op maat, ze deden bovendien wekelijks mee aan een sportprogramma onder begeleiding van een bewegingswetenschapper. Het programma werd het SLIM-programma gedoopt. Ook vier jaar na de beëindiging van het onderzoek zijn de deelnemers lichamelijk fitter en hebben ze bijna de helft minder kans op het krijgen van het metabool syndroom dan de controlegroep die indertijd niet aan het voeding- en beweegprogramma deelnam.

Het metabool syndroom is een combinatie van vier frequent voorkomende aandoeningen: hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol en overgewicht. Vaak gaat hiermee tevens een verhoogde uitscheiding van eiwit in de urine gepaard. Bij tenminste drie van de vijf afwijkingen spreekt men van ‘metabool syndroom’. Het onderzoek krijgt een vervolg.

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit begeleiden de studie. Ze doen dat in samenwerking met de GGD Gelre-IJSSEL, Universiteit Maastricht, en het RIVM. Als het SLIM-programma opnieuw effectief blijkt te zijn, volgt verdere implementatie in de rest van Nederland, verwacht het Diabetes Fonds. Het SLIM-programma is een combinatie van voedingsadvies en een tien maanden durend beweegprogramma onder leiding van een fysiotherapeut. Meer over het SLIM-programma vind je hier.

Rug in beweging

Lage rugklachten behoren tot de meest voorkomende klachten in Nederland. Ook hier blijkt in beweging komen en blijven een adequaat medicijn, zo stelt een recent onderzoek van de Universiteit Maastricht. Met mate bewegen, dat wel. Chronisch lage rugklachten zijn een veelvoorkomend probleem en leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren en een verminderde kwaliteit van leven.

Ivan Huijnen toont in zijn onderzoek 'Physical Functioning in Low Back Pain' aan, dat binnen de patiëntengroep met chronische lage rugklachten, waarin patiënten vergelijkbare pijnintensiteit rapporteren, duidelijke verschillen bestaan in het activiteitenniveau. De ene groep vermijdt activiteiten, terwijl de andere groep meer gaat bewegen. Inmiddels zijn bestaande therapieën voor mensen met chronische lage rugklachten vooral gericht op het aansporen van beweging, in tegenstelling tot het vroegere advies van ‘houd maar een weekje rust.’

Het 'pijnpunt' hierbij is, dat patiënten vaak beweging proberen te vermijden uit angst voor letsel of pijn. Het blijkt echter dat een deel van de patiënten uit zichzelf juist te veel beweegt en zich daarmee overbelast. Therapie zou daarom een op maat gemaakte behandeling moeten zijn die patiënten inzicht geeft in wat ze wel en niet kunnen doen met hun lichaam, zodat ze de juiste mate van beweging krijgen.

Lezen loont

En als je je afvraagt waarom je ook al weer deze website bezoekt: net als bewegen loont lezen ook. Bijna de helft van alle Europeanen heeft een te laag niveau van health literacy’, zo blijkt uit een grootschalige studie die november vorig jaar werd gepresenteerd tijdens de European Health Literacy Conference in Brussel. Health literacy is een internationaal aanvaarde term die in het Nederlands het best omschreven kan worden als ’gezondheidsvaardigheid.’ In deze studie is gekeken naar het vermogen van mensen om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen, te analyseren en op zichzelf toe te passen. Zodat ze hun eigen gezondheid kunnen onderhouden en weloverwogen beslissingen kunnen nemen om ziekte te voorkomen of behandeling te zoeken. De studie laat grote verschillen in ‘gezondheidsvaardigheid’ zien. Van de bewoners van de acht onderzochte Europese landen (Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen en Spanje is die van Nederland het hoogst en Bulgarije het laagst. Uit de studie blijkt verder dat inwoners van landen met een lage ‘gezondheidsvaardigheid’ ook een slechtere gezondheid hebben.

Dossiers: