EN  |  FR

Is dopinggebruik onder begeleiding van een arts de oplossing?

Bekend is dat het grootste deel van de dopinggeduide middelen uit de illegale handel wordt verkregen. Naar schatting is 60-70% daarvan niet authentiek. Je weet dus niet zeker wat erin zit. Bovendien wordt veel geëxperimenteerd met allerlei kuren. Het lijkt dan logisch dat dopinggebruik onder begeleiding van een arts mogelijk zou moeten zijn, want dan worden de hierboven genoemde problemen aangepakt.

Dopinggebruik onder medische begeleiding lijkt op het eerste gezicht 'de oplossing'. Het is echter de vraag of het 'dopingprobleem' zo eenvoudig opgelost kan worden. We zullen wat langer stil bij een aantal aspecten waaruit blijkt dat dopinggebruik onder doktersbegeleiding niet de oplossing biedt die velen ervan verwachten. Voor alle duidelijkheid bedoelen we hier het voorschrijven en toedienen van doping door een arts.

Gedragsregels

In Nederland hebben artsen afgesproken dat ze het gebruik van doping niet begeleiden. De exacte afspraak luidt: 'De arts die benaderd wordt door een gezonde sporter met het verzoek dopinggeduide middelen voor te schrijven, dient op dit verzoek afwijzend te reageren'. Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat artsen weinig weten van doping. Zo gaf meer dan 90% van de huisartsen aan weinig kennis te hebben van middelen, doseringen en combinaties.

Alleen therapeutische doseringen

Verder….denk niet dat de arts het kuurschema en de middelen van de dealer gaat injecteren! De arts zal zich houden aan de dosering die op de bijsluiter staat (therapeutische dosis). Simpelweg omdat er wetenschappelijk onderzoek gedaan is met deze doseringen. Het is ongeoorloofd hogere doseringen te gaan toedienen, zeker in combinatie met andere middelen. De effecten zijn niet te voorspellen! Voor een zware kuur hoef je dus niet bij je arts aan te kloppen.

Doping geen onderdeel van krachtsport

Sport, of dat nou schaken, voetbal of fitness is, moet plezierig zijn. Je moet er een lekker gevoel van overhouden. Dopinggebruik, of nog sterker, het begeleiden van dopinggebruik zal een dermate zware stempel op het imago van de krachtsport drukken, dat het aantal sporters en ook de waardering ervoor terug zal lopen. Want wie wil er deelnemen aan een 'patiëntensport', waarbij je al na een korte trainingsperiode in de wachtkamer van de arts zit? We zijn toch niet ziek? Liefhebbers van de sport brengen hun tijd liever door tussen het ijzer dan in de wachtkamer van de arts. Gelukkig zijn er nog steeds genoeg sporters die bloed, zweet en tranen voor hun training over hebben.

Lichamelijk onderzoek

Artsen schrijven zonder een medische indicatie géén middelen en kuurschema's voor en zetten ook géén injecties. Maar kan je arts dan helemaal niks voor je betekenen? Middels gezondheidscontroles kunnen allerlei bijwerkingen, die je normaal niet ziet of bemerkt inzichtelijk worden gemaakt. Realiseer je als dopinggebruiker wel dat je dan met 'de billen bloot' gaat. De resultaten zullen er niet om liegen en de bijwerkingen kunnen confronterend zijn. De resultaten van dit soort gezondheidscontroles zullen dus eerder reden zijn om met dopinggebruik te stoppen.

Bloed, zweet en tranen

Je ziet dat een voor de hand liggende oplossing niet het gewenste resultaat geeft. Gebruik van doping is slechts een tijdelijke oplossing, aangezien de dikker wordende spieren na verloop van tijd toch weer zullen afnemen. Beter is om je doelen bij te stellen en je te concentreren op een uitgekiend trainingsprogramma, voldoende herstel, optimale voeding en trots te zijn op je prestatie.

Dossier: