EN  |  FR

Prijsvraag Cleane Kneiters

afbeelding bij Prijsvraag Cleane Kneiters

Cleane Kneiters. Wat zijn dat nu weer? Antwoord: het zijn voorbeeldsporters die erin geslaagd zijn een indrukwekkende fysiek op te bouwen, zonder anabole steroïden of andere dopinggeduide middelen te gebruiken. Begin juli zal er op de Eigen Kracht website een speciale button te vinden zijn, met allerlei info over hun training, voeding en houding ten opzichte van doping. Eén heel klein probleempje… De term ‘Cleane Kneiters’ - die we zelf eigenlijk heel aardig vinden - lijkt nogal ‘old school’, en daarom gooien we het in de groep. Wie verzint een betere naam? De winnaar krijgt een ‘Cleane Sport’ pakket toegestuurd.

Betrouwbare en up to date informatie over training, voeding, supplementen en de risico’s van het gebruik van anabole steroïden en andere dopinggeduide middelen is allemaal op onze website te vinden en helpt sporters hopelijk bij hun keuze voor ‘cleane sport’. Maar, hoewel kennis een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van (persoonlijke) doelen als een gespierder en strakker lichaam, is het goede voorbeeld als bron van inspiratie minstens zo belangrijk. Enter de Cleane Kneiters.

Geloofwaardige voorbeelden

Want, door wie laat je je inspireren? In Amerikaanse maar ook Nederlandse bodybuilding en fitnessmagazines worden toch overwegend ‘gebruikers’ als voorbeeld getoond. Geloofwaardige voorbeelden ontbreken. De button Cleane Kneiters is bedoeld om in die leemte te voorzien en tevens de hardnekkige mythe te ontkrachten, dat je zonder gebruik van anabole steroïden geen goedgespierde fysiek zou kunnen opbouwen. Dat kan namelijk wel degelijk, en ook hoef je daar geen 20 jaar voor te trainen. Met vier, vijf jaar degelijke training en verstandige voeding is voor iedereen een indrukwekkend resultaat weggelegd. Ook daarna is groei en verfijning van details (lager lichaamsvetpercentage, achterkant schouders, bijvoorbeeld) mogelijk, al wordt ‘bouwen aan je lichaam’ dan wel steeds meer een denksport.
Naast de ontwikkeling van een speciale button ‘Cleane Kneiters’ op de website, zullen de Cleane Kneiters ook worden ingezet op EK-symposia, EFAA-congressen en Fitnessvakdagen en andere ‘evenementen’ als centrale trainingen en workshops, zodat sporters niet alleen virtueel maar ook in vivo kunnen kennismaken met deze ambassadeurs van de breedtesport.

‘Cleane sport’ pakket

Blijft over, de naamgeving van de ‘Cleane Kneiters’. De etymologie (herkomst) van het woord is onduidelijk en veel jongeren kennen het woord ‘Kneiter’ (dat in de jaren tachtig in het wedstrijdbodybuilding veel gebruikt werd om de waardering voor een hele goede fysiek uit te drukken) misschien niet. Werk aan de winkel dus voor creatieve geesten, waarbij aangetekend zij dat we het voorvoegsel ‘Cleane’ in ieder geval willen handhaven. Een voorbeeld zou kunnen zijn ‘Cleane Kanjers’, maar die hebben we zelf al bedacht en vonden we niet erg origineel. Ook ‘Cleane Bodies’ is al op komen borrelen, maar erg slap bevonden. Aan de lezer dus de herculische taak een nieuwe, goedklinkende naam te verzinnen voor onze voorbeeldsporters. De winnaar krijgt een speciaal ‘Cleane Sport’ pakket, bestaande uit een Eigen Kracht t-shirt, het Eigen Kracht boek, dat wordt besproken in onze boekensectie, een dopingwaaier en een personal training van Hans Kroon, de captain van de ‘Cleane Kneiters’. De inzendingen onder vermelding van ‘naamgeving Cleane Kneiters’ kunnen naar reageren. Tot slot, we behouden ons het recht voor de naam te handhaven als er niets beters verzonnen wordt. De winnaar krijgt dan een eervolle vermelding… en het pakket, natuurlijk. Doe je best!