EN  |  FR

Fitter dankzij de baas

Je baas is erbij gebaat dat je fit bent, want hij wil rijker worden. Jij bent erbij gebaat dat je fit bent, want dan kun je in vrije tijd wel interessante dingen doen. Binnenkort wordt de bedrijfsfitnessregeling verruimd. Trek je baas dus nog eens even aan haar of zijn jasje. Wees er snel bij, want voor je het weet moet je naar het centrum waar je collega nu fitnesst.

De bedrijfsfitnessregeling wordt verruimd door het laten vervallen van de voorwaarde dat fitness (nagenoeg) geheel gedurende werktijd moet plaatsvinden. In de huidige situatie geldt dat door de werkgever verstrekte vergoedingen van een lidmaatschap van een fitnesscentrum vrijgesteld worden van belastingen (je krijgt dus geen naheffing omdat een dergelijke vergoeding kan gelden als loon in natura) als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- Fitness vindt geheel of nagenoeg geheel plaats gedurende werktijd;
- Deelneming staat open voor alle of nagenoeg alle werknemers of voor alle of nagenoeg alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats die niet is gelegen in de woning van een van deze werknemers.

Meer keuzevrijheid

De minister stelt nu voor om de vrijstelling voor bedrijfsfitness te verruimen. De eis dat fitness geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt gedurende werktijd komt in het voorstel te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de voorwaarde dat de vrijstelling alleen van toepassing is:
- Als fitness plaatsvindt op de werkplek; of
- Als fitness plaatsvindt op een vaste, door de werkgever aangewezen locatie, die geldt voor alle werknemers of voor alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats die niet is gelegen in de woning van een van de werknemers. De reden voor die verruiming van de regeling is niet echt gedaan met het oog op jouw belang. ‘Als deze beperking (geheel of nagenoeg geheel gedurende werktijd) zou vervallen, hoeft een bedrijfsfitnessregeling niet meer direct ten koste van de productiviteit te gaan.’ Het is maar dat je je plaats weet.

Minder keuzevrijheid

Er zit nog wel een mogelijk addertje onder het gras. Het blijft de minister van Financiën en Gerritje is niet gek. ‘Om te voorkomen dat de regeling zo ruim wordt dat werknemers in de avonduren ‘thuis om de hoek’ op individuele basis onbelast op kosten van de werkgever fitnessen, wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat de vrijstelling alleen van toepassing is als fitness plaatsvindt op de werkplek of als de fitness plaatsvindt op een vaste door de werkgever aangewezen locatie die geldt voor alle werknemers of voor alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats die niet is gelegen in de woning van een van de werknemers.’ Loop je alsnog het risico dat die sjappietouwer van Debiteuren en Crediteuren naast je op de loopband staat. Nog argumenten nodig om je baas te overtuigen? Op bijvoorbeeld de TNO-website van Body@Work vind je ze.