EN  |  FR

DVD ‘Certified Fitness Trainer’

afbeelding bij DVD ‘Certified Fitness Trainer’

De KNKF (Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie) investeert in de bevordering van kennis en kwaliteit in de Nederlandse fitnessbranche. Eén van de activiteiten van het KNKF Kenniscentrum is de ontwikkeling van een Nederlandse standaard voor fitnesstrainers. In het kader van dat programma is onlangs de DVD ‘Certified Fitness Trainer’ verschenen.

Het aanbod aan fitnessopleidingen in Nederland kenmerkt zich door een grote diversiteit en weinig onderlinge eenduidigheid. Certificering van de opgeleide trainers middels structurele bij- en nascholing ontbreekt vrijwel, vindt de KNKF. In 2005 heeft de organisatie zich daarom tot taak gesteld een certificering te ontwikkelen die een standaard zou kunnen worden voor de fitnessbranche. Een onderdeel van die standaard is een heldere uitleg van hoe allerlei oefeningen gedaan moeten worden. De DVD is dus niet alleen interessant voor opleiders en fitnessinstructeurs, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in fitness- en krachtoefeningen.

C-FT DVD

De DVD toont meer dan 110 oefeningen, en elke oefening wordt met filmfragmenten in beeld gebracht onder begeleiding van deskundig commentaar. De oefeningen zijn verdeeld in drie groepen:

1. Oefeningen met gebruik van fitness-apparaten.

2. Vrije gewichten en vrije bewegingen met gebruik van ondermeer losse halters, stangen, elastobanden, onstabiele trainingsvormen en (delen van) het eigen lichaamsgewicht.

3. Tests met betrekking tot functionele mobiliteit en stabiliteit in bewegingspatronen.

Vooral het trainen met vrije gewichten vergt een grotere, coördinatieve vaardigheid dan het trainen op machines. Het is daarom van groot belang dat de oefeningen van meet af aan correct worden aangeleerd. De DVD, die overigens de eerste en tot dusver enige DVD met oefeningen in de Nederlandse taal is, kan je hierbij helpen. Verder staat er in groep 3 bijvoorbeeld een test waarmee je iemands coördinatievermogen, balans en flexibiliteit kunt toetsen. Handig voor opleiders en fitness-instructeurs. Deze test heeft de volgende onderdelen:

• Deep squat (overhead squat)
• Trunk-stability push up
• Rotary stability

Bij de ‘Deep squat’ wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de tweezijdige, symmetrische en functionele mobiliteit van de enkels, knieën, heupen, schouders en de (borst)wervelkolom. De beschrijving van de oefening is als volgt:

1. De sporter plaatst de voeten iets breder dan schouderbreedte uit elkaar en houdt boven het hoofd een stok vast waarbij de hoek in beide ellebogen 90° is.
2. De stok wordt omhoog geduwd waardoor de ellebogen zich strekken. Vervolgens wordt er langzaam door de knieën gezakt naar een squatpositie met de hakken op de grond, hoofd en borst naar voren gericht en de stok maximaal van het hoofd afgeduwd.

De score voor de ‘Deep Squat’ en de twee andere test-oefeningen (zie C-FT DVD) kan uiteenlopen van 0 tot 3 punten bij volledig correcte uitvoering van de oefeningen. Wanneer er bij de uitvoering moeilijkheden optreden of wanneer er sprake is van compenserende bewegingen scoor je 2 punten. Als de beweging geheel niet volgens de beschrijving wordt uitgevoerd scoor je 1 punt. Is er sprake van pijnklachten, dan scoor je geen punten, ongeacht de uitvoering.

De C-FT DVD is ontwikkeld ter ondersteuning van het Certified Fitness Trainer programma, waarbij ook een reader en persoonlijke instructie hoort. Vooral dit laatste blijft toch altijd heel belangrijk. Want tussen voorbeeld en zelf goed onder de knie krijgen van een oefening zitten soms weken, maanden, jaren…