EN  |  FR

Meten is bewegen

Dat bewegen goed voor je is, is geen nieuws. Dat bewegen voor mensen met een chronische ziekte als COPD of diabetes goed is, is op zich ook geen nieuws. Dat deze mensen nu met behulp van een eenvoudig meetinstrument zelf hun beweegregime kunnen managen, is wel nieuws. Prof. dr. Luc de Witte, verbonden aan de Universiteit Maastricht kreeg een forse subsidie om dit verder te ontwikkelen.

Prof. dr. Luc de Witte, verbonden aan het onderzoeksinstituut CAPHRI (Care and Public Health Research Institute) van de Universiteit Maastricht, verwierf onlangs een door ZonMW toegekende subsidie van € 675.000,- voor onderzoek naar de mogelijkheid om patiënten met COPD of diabetes te ondersteunen bij het zelf ‘managen’ van hun ziekte door het volgen van geadviseerde leefregels. Het gaat om een eenvoudig apparaatje dat de mate van lichamelijke beweging in het dagelijks leven meet en de patiënt feedback geeft over die beweging.

Bewaken en stimuleren

Volgens De Witte is het voor mensen met een chronische ziekte als COPD of diabetes extra moeilijk om voldoende te bewegen. In gesprekken met huisartsen, die deze patiënten begeleiden bij het door wetenschappers ontwikkelde beweegprogramma, komen vaak niet de juiste gegevens boven water. Dat beweegprogramma is onderdeel van de zorg en de behandeling die vanuit het Maastricht Universitair Medisch Centrum in samenwerking met huisartsen wordt gegeven. Bestaande methoden om deze mensen tot bewegen aan te zetten geven vaak teleurstellende resultaten.

Beweegsignaal

De kern van dit onderzoek is dat samen met de patiënt individuele bewegingsdoelen afgesproken worden en dat de patiënt vervolgens met hulp van eenvoudige technologie feedback krijgt over de mate waarin die doelen gehaald worden. Het apparaatje, ongeveer zo groot als een lucifersdoosje, verzamelt niet alleen de gegevens over de bewegingsactiviteit, maar stuurt de gebruiker ook een signaal als de afgesproken mate van inspanning nog niet gehaald is. Dat gebeurt bijvoorbeeld door gebruik te maken van de technologische mogelijkheden van mobiele telefoons. Op basis van de gegevens kan de huisarts het behandelplan aanpassen.

Fitnessmonitor?

Het apparaatje lijkt dus op een stappentellers, maar het nieuwe is dat het niet alleen beweging meet, maar ook vastlegt welk soort beweging wordt gemaakt en hoeveel inspanning dat kost. De traditionele stappentellers hebben beperkt nut en de foutenmarge bij de goedkopere modellen is fors. De Universiteit van Maastricht ontwikkelde samen met Philips eerder de Advanced Activity Monitor die gekoppeld is aan het online beweegprogramma Direct Life. Kortom, er zijn ontwikkelingen gaande waar mogelijk binnen niet al te lange tijd ook het fitness van zal profiteren. De cliënt waarvan blijkt dat hij/zij zijn/haar ‘beweegwerk’ niet heeft gedaan, moet ‘strafrondjes’ lopen of extra kniebuigingen maken. Vluchten kan niet meer…