EN  |  FR

Inspirine, hopamine… en Eigen Kracht.

afbeelding bij Inspirine, hopamine… en Eigen Kracht.

De decembermaand is traditioneel een maand van bezinning, al dan niet in de zak of bij de boom of tijdens een afdaling op de lange latten. Er valt dit jaar echter nog veel meer te overpeinzen. Gewoon voor de buis, met een boek of in de Beurs van Berlage, met als kernthema ‘de (on)volmaakte mens’. Het schijnt tot de menselijke natuur te behoren steeds ‘beter’, almaar ‘perfecter’ of nog veel rijker te willen worden. Een aantal programma’s, exposities en boeken buigen zich over die veronderstelling. Ter inspirine, hopamine … en Eigen Kracht.

Holland Doc 24

Van maandag 14 december tot en met zondag 20 december kun je op Holland Doc een aantal bijzondere documentaires bekijken. Het thema is ‘De (on)volmaakte mens’. Nooit eerder had de westerse mens zo veel mogelijkheden om zich te ontplooien. Dat is natuurlijk geweldig, maar het gaat wel gepaard met een toenemende druk op leven en lijf. Het gaat om de volgende documentaires:

Beperkt houdbaar

Een film van VPRO’s documentairemaaktster Sunny Bergman. Geheel gewijd aan de terreur van het gefotoshopte en gebotoxte schoonheidsideaal. Bergmans documentaire was spraakmakend en ze won er ook een prijs mee. Een eerder webbericht over haar documentaire vind je hier.

Mooi in Rio

Een VPRO-documentaire van Cathie Levy, over gelukkiger worden door plastische chirurgie. Brazilië heeft een naam (the Brazilian butt lift) hoog te houden op het gebied van de cosmetische chirurgie. Al vroeg in de ochtend staan honderden vrouwen in de rij om zich te laten behandelen bij de beroemde professor Pitanguy. Bij de uitvoerige intake wordt niet alleen bepaald hoeveel de patiënt aan de kosten van de operatie moet bijdragen, maar ook of deze misschien een dieet of psychotherapie nodig heeft.

Leven en werken

Een film van VPRO’s documentairemaakster Bregtje van der Haak wordt een beeld geschetst van bewoners van een ‘yuppenwijk’ in Amsterdam die in alles naar maximale voldoening streven.

Iedereen een coach

Wie ben je, wat wil je, wat kun je? Wat zijn je wensen en dromen? En hoe zet je die zo snel mogelijk om in meetbaar resultaat? Steeds meer Nederlanders gaan onder begeleiding van een mental coach op zoek naar hun eigen, authentieke ik. Ook de personal coach is in opmars. Alles om het maximale uit het leven te halen.

De blik van de ander

De documentaire ‘De blik van de ander’ (IKON) van Marijke Vreeburg gaat over schaamte. Veel mensen schamen zich omdat zij het gevoel hebben niet aan bepaalde hedendaagse normen te voldoen: ze zijn te dik, verdienen te weinig of zijn niet gelukkig genoeg. Over borende blikken en het gevoel te willen verdwijnen.

Übermensch

In deze documentaire heeft Jos Wassink een gesprek met de Amerikaanse geneticus Lee Silver. Hij voorspelt dat de biotechnologische revolutie die ruim twintig jaar geleden begon verregaande gevolgen zal hebben voor het menselijk ras. Door kunstmatig DNA bij mensen in te brengen, kunnen erfelijke ziektes worden voorkomen, maar ook bepaalde eigenschappen, zoals intelligentie, versterkt worden. Maar krijgt iedereen de kans om een mix tussen Schwarzenegger en Einstein te worden?

Waarom is teveel nooit genoeg?

In de VPRO-serie ‘Het geluk van Nederland’, verklaart de Amerikaanse bioloog en wetenschapsjournalist Richard Conniff de menselijke neiging zich voortdurend te vergelijken met wie méér heeft.

Kijken kan zo

Holland Doc 24 is te bekijken op de volgende manieren:
Digitale Televisie: UPC Digital op kanaal 309, CAIW op kanaal 119, Ziggo op kanaal 206.
Livestream op internet.

Niet Normaal

Bovenstaande documentaires vormen de opmaat voor een grote publieksgerichte kunstmanifestatie getiteld Niet Normaal. Kunstenaars, wetenschappers en publiek in debat over wat normaal en wat niet normaal is, en waarom perfectie tegenwoordig de norm lijkt te zijn. Deze manifestatie duurt van december 2009 tot en met 8 maart 2010 in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

Hoop

Hoop is de remedie tegen apathie, tegen fatalisme, wanhoop, en is bovenal iets dat aangeleerd moet worden. Het is een onzeker gevoel en een voorbeeld van uitgestelde behoeftebevrediging. Daarmee lijkt hoop een tegengif voor het ‘alles onmiddellijk en wel nu!’ virus. Een portie ‘hopamine’, het belangrijkste supplement in het leven (waarmee het sterk lijkt op Eigen Kracht), vind je hier.