EN  |  FR

Dopingcontroles in fitnesscentra?

afbeelding bij Dopingcontroles in fitnesscentra?

CDA Tweede Kamerlid Atsma lanceerde vorige week een plan om dopingcontroles in fitnesscentra te verplichten. Dit plan zorgde voor veel opschudding in de fitnesswereld, vooral de fitnessondernemers reageerden verrast.

Het plan

Het plan van Atsma bestaat uit het voorstel om sporters in fitnesscentra op dezelfde manier te controleren als topsporters. Naast het inzetten van een algemeen preventief beleid in fitnesscentra, wil Atsma ook gerichte dopingcontroles. Volgens Atsma doet het grootste probleem van doping zich voor in de kracht- en fitnesscentra. Het aantal bezoekers aan sportscholen en fitnesscentra neemt daarbij toe. Op dit moment zijn er al zo’n 40.000 actuele gebruikers van dopinggeduide middelen. De CDA-er is om deze redenen een voorstander om dopingcontroles in de fitnesscentra te introduceren. “Als iemand wordt gepakt of wordt betrapt, dan komt hij de sportschool niet meer in”, aldus Atsma. Het plan van Atsma houdt in dat de fitnesscentra zelf de kosten betalen van de controles. Als men als fitnesscentrum meewerkt aan het systeem van preventie en controle, dan kan men in aanmerking komen voor een keurmerk.

Bezwaren

Veel fitnessondernemers vinden het plan van Atsma veel te ver gaan. In 2003 is al een onderzoek door TNO uitgevoerd en zijn eigenaren van sportscholen en fitnesscentra gevraagd naar hun opvattingen ten aanzien van dopinggebruik, evenals de maatregelen die zij treffen of zouden willen treffen om dopinggebruik tegen te gaan. De eigenaren die meewerkten aan het onderzoek staan bijna allemaal afwijzend tegenover het gebruik van dopinggeduide middelen. Men toont zich zeer bereid tot het invoeren van maatregelen die alternatieven bieden voor het gebruik van doping. Echter, de voorkeur van veel ondernemers ligt op het vlak van een preventieve aanpak. Mogelijkheden als scholing van instructors of voorlichting over doping zien ze wel zitten. Maar veel ondernemers zitten er niet te wachten om de sporters in hun centrum te controleren.
Daarnaast zitten er een aantal praktische bezwaren aan het plan van Atsma. Wie gaat de controles betalen? Welke stoffen beschouw je als doping in de fitnesscentra? Wat gebeurt er met de personen die positief worden bevonden? Moet het lidmaatschapgeld terugbetaald worden als iemand positief is getest? En vooral, wie gaat er al die duizenden sporters controleren? Het voorstel van Atsma roept voor ondernemers nogal wat vragen op. Daarnaast bestaat er op dit moment ook geen wettelijk kader om controles uit te voeren en te sanctioneren. Het bezit en eigen gebruik van geneesmiddelen is niet verboden.

Voorstanders

In Noorwegen worden dopingcontroles in fitnesscentra al ingezet om het dopinggebruik tegen te gaan. Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van een anti-doping keurmerk.
Ook in ons land vindt het voorstel enige steun. Bij navraag tijdens de Fitnessvakdagen bleek dat niet alle ondernemers afwijzend staan ten opzichte van dopingcontroles. Er worden in enkele fitnesscentra zelfs al door ondernemers dopingcontroles uitgevoerd.
Een dopingcontrole of een dreiging met een dopingcontrole kan dopinggebruik in een fitnesscentrum tegengaan. Uit onderzoek is gebleken dat in centra waar gebruikers rondlopen de kans veel groter is dat twijfelaars ook over de streep worden getrokken om doping te gaan gebruiken. Alleen al de dreiging van het inzetten van een dopingcontrole kan een ontmoedigend effect hebben op gebruikers of twijfelaars. De mogelijkheid van het inzetten van controles in een fitnesscentrum kan het imago van de fitnessbranche goed doen.

Staatssecretaris

Atsma lanceerde zijn plan tijdens de behandeling van de sportnota met staatssecretaris Ross-van Dorp. Tijdens het gesprek met Atsma over dopingcontroles in fitnesscentra gaf de staatssecretaris Ross-van Dorp aan dat ze er niet veel voor voelde. Desalniettemin zal de staatssecretaris wel contact opnemen met het NeCeDo om het probleem aan te pakken. “Ik heb er behoefte aan, met NeCeDo overleg te voeren over vragen zoals welke sancties er nu zijn en wat de rijksbemoeienis daarmee zou moeten zijn”.

Eigen Kracht

Tot nu toe heeft het NeCeDo zich vooral gericht op het tegengaan van dopinggebruik in fitnesscentra via onder andere de website (www.eigenkracht.nl), artikelen en voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is onlangs de campagne “Op Eigen Kracht” ontwikkeld om speciaal het gebruik van dopinggeduide middelen in de fitnessbranche tegen te gaan. Sporters worden door middel van voorlichtingsmateriaal erop gewezen dat ze een gespierder of slanker lichaam op een gezonde manier kunnen bereiken. De Eigen Kracht campagne heeft als uitgangspunt dat je zonder doping prima resultaten kunt bereiken.
Een onderdeel van de campagne is gericht op de ondernemer en het antidopingbeleid in fitnesscentra. Het inzetten van dopingcontroles kan een additionele optie zijn bij deze campagne. Het verschil met het voorstel van Atsma is echter dat fitnessondernemer hierbij zelf de vrijheid en de keuze heeft om dopingcontroles in te zetten.
Maar voor het zover is zullen er toch eerst nog de nodige vragen moeten worden beantwoord.

Mocht je meer willen weten over wat er over doping is gezegd tijdens de behandeling van de sportnota in de Tweede Kamer, dan kun je dat hier downloaden.

Dossier: