EN  |  FR

En de winnaar is…

Drie weken regende het reacties op ons verzoek een betere naam te verzinnen voor de ‘Cleane Kneiters’. Brainwaves en hersenhoosjes waren niet van de lucht, het plezier van de creativiteit overal voelbaar. Hoewel alle inspanningen niet hebben mogen leiden tot een betere naam, is er wel een winnaar uit de bus gekomen. Over Cleane Kleerkasten, Koosjere Knoerten en Cleane Bodybouwvakkers.

‘We behouden ons het recht voor de naam te handhaven’, schreven we een kleine drie weken geleden in Prijsvraag Cleane Kneiters. Meer dan 50 verschillende namen kregen we voorgelegd, en daar zat veel leuks, creatiefs en ronduit hilarisch bij, maar een betere naam dan Cleane Kneiters, nee, die zagen we niet. Onderwijl gooiden we de naam ook nog eens in de groep en zochten we op Google. ‘Kneiters van vissen’, ‘kneiters van honden’, kneiters in de zin van topartiesten of tophits en ‘kneiters van games’ gaven toch aan dat de term algemeen bekend is en gebruikt wordt. Ook als verwijzing naar grote bomen, zie je de term kneiter wel, zo van ‘Midden in de stad stonden twee kneiters van populieren’. Dat doet dan weer erg aan de ‘Oostenrijkse Eik’ denken, al was Arnold Schwarzenegger – hoe getalenteerd ook – natuurlijk verre van clean.

Een ruiker stijlbloempjes

Veel inzenders lieten hun fantasie de vrije loop en kwamen op namen als ‘Clebo’, een samentrekking van ‘Clean Bodies’. Eén Clebo, twee Clebo’s… leuk gevonden, natuurlijk, maar het nadeel is dat je steeds moet gaan uitleggen wat de samentrekking ‘Clebo’ betekent. En, ‘Daar trainen allemaal Clebo’s’. We zagen het nog niet helemaal voor ons. Een ander kwam met ‘Zuivere Helden’. Het eerste deel is een losse vertaling van het woord ‘clean’ en de toevoeging geeft in ieder geval aan dat ze ons ten voorbeeld strekken. In de geest zat deze inzender dus wel dicht tegen wat we bedoelen, maar het was net iets te Palmpasenachtig, iets te etherisch, alsof het om gevallenen ging, die elk jaar weer herdacht moeten worden. Terwijl we een beweging in gang willen brengen.

Een inzender sprak van ‘Cleane Kleerkasten’, een ander van ‘Koosjere Knoerten’ en weer een ander stelde ‘Cleane Bodybouwvakkers’ voor. Komische namen, en we hebben er dan ook erg om moeten lachen. Koosjer is een leuk alternatief voor clean, maar toch iets te strikt aan de Joodse spijswetten gebonden. De toevoeging ‘knoert’ heeft helaas teveel van veenstekers in Drenthe omstreeks 1900. Bij kleerkasten denk je weliswaar direct aan hele grote gespierde heren, maar niet alle Cleane Kneiters zijn zo groot en wijd als de Hulk. Het gaat om een aanduiding voor mensen die op Eigen Kracht een behoorlijke fysiek hebben opgebouwd, maar nog wel gewoon door de deur kunnen.

Nog een paar

We kunnen niet alle inzendingen vermelden en van begeleidend commentaar voorzien, maar we willen nog wel noemen:

• Clean Athletes
• Fresh Builders
• Cleane Knallers
• Cleane Krachten
• Cleane Bokito’s
• Cleane Zwoegers
• Cleane Kilo’s
• Builders of Nature

Voor al deze inzendingen onze hartelijke dank!

De ‘winnaar’ is…

Ondanks alle creativiteit en plezier in het naam geven, zat er bij de inzendingen geen inval bij die wij echt veel beter vonden dan ‘Cleane Kneiters’. We handhaven de naam dus en zullen proberen er een ‘sterk merk’ van te maken. Of, zoals één inzender schreef: ‘Cleane Kneiters, er is niks mis met deze beetje ‘old school’ term. Integendeel, retro is helemaal in. Cleane Kneiter Cup, Cleane Kneiter Clinics, Cleane Kneiter Gear. Ik zou het copy right maar laten vastleggen.’ Gaan we doen, maar we willen hier toch een ‘winnaar’ vermelden, en wel degene die de term ‘Cleanetics’ heeft verzonnen, Paul Reijnen. Het gaat niet zozeer om een groep als wel om een activiteit, die waarschijnlijk geïnspireerd is door een fitnessrage uit de jaren tachtig, Callenetics, van Callan Pinckney, een decennium later opgevolgd door Pilates. Cleanetics is dan het cleane bouwen aan je body. We hebben het sterke vermoeden dat dit de nieuwe rage gaat worden!