EN  |  FR

Slenter jezelf gezonder

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm, de Combinorm, er zijn voldoende richtlijnen beschikbaar om vast te stellen of je voldoende beweegt om je gezondheid en fitheid te verbeteren. Verbindend kenmerk van de normen is dat het een frequente, matig intensieve lichamelijke inspanning vergt. Of niet? Dagelijks meer staan en bewegen, bijvoorbeeld slenteren, is beter voor je gezondheid dan een uur intensief sporten’, stelt dr. Hans Savelberg, universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

Om vast te stellen of de Nederlander voldoende beweegt om zijn gezondheid te onderhouden, werd eind jaren ’90 van de vorige eeuw de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) ontwikkeld. Er gelden verschillende criteria voor jongeren, volwassenen en ouderen, maar grofweg is het uitgangpunt dat een dagelijkse dosis van een half uur matig intensief bewegen voldoende is om de gezondheid op peil te houden. De duur en intensiteit stijgt als je gezondheid én fitheid wilt verbeteren. ' Dagelijks meer staan en bewegen, bijvoorbeeld slenteren, is beter voor je gezondheid dan een uur intensief sporten. De Nederlandse beweegnorm blijkt dus onjuist.'  Dat tenminste stelt dr. Hans Savelberg, universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Staat de NNGB daarmee op de helling?  

Kalmpjes slenteren

Savelberg publiceerde zijn onderzoek afgelopen februari in het online wetenschappelijke tijdschrift Plos One. Laagintensief, alledaags bewegen, zoals staan, slenteren, wandelen en fietsen, heeft een veel positiever effect op risicofactoren voor suikerziekte en hart- en vaatziekten dan één uur per dag sporten, met als voorwaarde dat het calorieverbruik bij beide vormen ongeveer aan elkaar gelijk is.
Savelberg stelde in zijn onderzoek drie bewegingsregimes op en vroeg achttien gezonde studenten tussen 19-24 jaar oud om de drie regimes vier dagen achtereen te volgen. In het eerste regime moesten de deelnemers veertien uur per dag zitten. Ze mochten gedurende twee uren die overdag overbleven, lopen. In het tweede regime werd één uur zittijd verruild voor intensieve beweging. Tijdens het derde regime werd de studenten gevraagd zes uur zittijd te verruilen voor vier uur lopen en twee uur staan.

De resultaten lieten, volgens de verwachting, zien dat in het eerste regime minder calorieën gedurende de dag verbruikt werden dan in de andere twee regimes, waar het calorieverbruik nagenoeg gelijk was. Cholesterol- en lipidenwaarden in het bloed waren iets verbeterd na het tweede regime (met een uur intensief sporten) ten opzichte van het eerste regime (alleen zitten). Echter, verrassend genoeg stelt Savelberg, trad na het ‘slenterregime’ een aanzienlijke verbetering op in de bloedwaarden ten opzichte van zowel het eerste als het tweede beweegregime.

Fitheid, gezondheid, inspanning 

Savelberg concludeert dat, wanneer het energieverbruik gelijk is, een langere duur van lage-intensiteit-beweging tot grotere gezondheidsvoordelen leidt dan kortere perioden van intense activiteit. De onderzoeksvraag laag frequent/ hoog intensief versus hoog frequent/ laag intensief  is niet nieuw. Zie hier en hier. Of Savelberg’s onderzoek die discussie doet verdwijnen, valt te betwijfelen. Daar is de onderzoeksgroep waarschijnlijk te klein voor. Wat overeind blijft is de basisgedachte; bijna iedere vorm van meer bewegen is, gecombineerd met verantwoord eten, een stuk beter voor je dan op je krent zitten. Dat is killing

Het onderzoek onder leiding van Hans Savelberg vind je hier.

Dossiers: