EN  |  FR

Tegen de tijdgeest van perfectie

Het streven naar een perfect lichaam en een spannend leven, het ideale plaatje kortom, begint zo langzamerhand voor het broodnodige tegenwicht te zorgen. Body Positivity heet de beweging die zich inzet voor meer diversiteit en een positief lichaamsbeeld voor iedereen die niet direct aan de norm van volmaaktheid voldoet. Dikke doei dus, voor al die shamers.

Body positivity is een sociale beweging die uitgaat van het principe dat alle mensen de ruimte zouden moeten krijgen om een positief lichaamsbeeld te ontwikkelen, of ze nou dik, dun, lang of kort, oud of jong, zwart of wit, gehandicapt of LHBT zijn. Het doel is onrealistische schoonheidsidealen te bestrijden en de zelfacceptatie en het zelfvertrouwen van mensen te vergroten. Het achterliggende idee van Body positivity is dat je van jezelf moet houden en je ‘fysieke eigenschappen’ moet leren waarderen. Schoonheid is een constructie van de samenleving en de normen die daaruit voortvloeien moet je kritisch bekijken en relativeren.  

Schoonheid en social media

De druk op het uiterlijk is natuurlijk niet van vandaag of gisteren, maar de afgelopen 30, 40 jaar is er veel veranderd met betrekking tot hoe iemand eruit ziet. Dit heeft voor een deel te maken met veranderingen in het soort werk dat we doen, waarbij het accent meer op dienstverlening is komen te liggen en representativiteit een steeds belangrijker rol is gaan spelen. Deze economische transformatie ging gelijk op met een verschuiving in waardenpatronen van deugdzaamheid en degelijkheid naar jeugdigheid, expressiviteit en authenticiteit (‘jezelf zijn’). Een sportief en jeugdig uiterlijk werd steeds belangrijker, voor relaties, voor het vinden van werk, voor het stijgen op de maatschappelijke ladder. Voor je esthetisch kapitaal (hfd 5), kortom.  

Met de opkomst van de social media is die druk op het uiterlijk sterk toegenomen. De hoeveelheid beeldmateriaal die we ‘consumeren’ door gebruik te maken van social media (facebook, instagram, whatsapp en smartphones) is gigantisch gegroeid. Het lijkt alsof iedereen voortdurend in waanzinnige vorm verkeert en het leven één lange tropische vakantie is. Dat zorgt voor de nodige onvrede, niet alleen bij mensen die het minder geschoten lijken te hebben, maar ook bij de bofkonten zelf, die steeds meer moeite hebben de kloof te dichten tussen hun droombestaan in the cloud en het alledaagse leven van bakken buiten zetten, boodschappen doen en aanmaningen in de bus.  Aan geluiden en ontwikkelingen die tegenwicht bieden aan dat opgepompte streven naar perfectie schenken wij hier graag aandacht.

Lizzo Power

Een van de best bewaarde geheimen is de Amerikaanse rapper en zangeres Lizzo. Haar optreden en liedjes zijn doordrenkt van zelfliefde en ze geldt als het boegbeeld van de body-positivity-beweging. Ze was begin juni te zien op het Best Kept Secret festival en had daar groot succes. Lizzo, voluit  Melissa Vivianne Jeffersons brengt op haar nieuwe album Cuz I Love You blijmoedig een kruisbestuiving tussen funk, soul en r&b terwijl ze met passie haar self-love predikt. Op de hoes van haar cd doet ze met spunk wat veel stevige vrouwen van de BP-beweging doen op Instagramaccounts als stylehasnosize en lovedisfigure: zich in volle glorie aan de wereld tonen, de schaamte voorbij.

De BP-beweging kent als voorloper de fat acceptance movement die eind jaren zestig in Amerika al streed tegen de discriminatie van mensen met overgewicht en tegen het vooroordeel van lui, gemakzuchtig en zeer ongezond. Lizzo en de BP-beweging draait niet alleen om plus size vrouwen, maar wil juist benadrukken dat alle lichamen er mogen zijn. Er is nog veel werk aan de winkel voor de beweging, zo blijkt.

Meer van de volumineuze Lizzo vind je hier.

Mocking the stars

Op Facebook en Instagram buitelen de influencers over elkaar heen, maar sterren van the likes als Kim Kardashian en Kylie Jenner spannen misschien wel de kroon. En maar volgen en maar klikken, een mens zou er toch wel eens heel errugh moe van kunnen worden. Enter Celeste Barber, die samen met haar zus Oliva een beetje begon te keten met de beeldenbrei van de sterren. Het recept is simpel, je pakt een foto of filmpje van een fotomodel, zangeres of actrice en je maakt er een lachwekkende imitatie van. Uh, hoeveel posts wil je hebben, zou je zeggen, maar je ziet pas hoe hilarisch ze zijn als Celeste er mee aan de slag gaat.

Hoe het komt dat er in geëmancipeerde tijden als de onze nog zoveel vrouwen zijn die zichzelf als sekspoes in de etalage zetten is een vraag die Barber niet expliciet stelt en dat is waarschijnlijk ook het geheim van haar succes. Naarmate haar parodiën beter werden en haar roem groeide, wilden steeds meer sterren graag door haar op de hak worden genomen. Ze stuurden zelfs foto’s om eens een lekkere roast te ondergaan. Alles beter dan geen aandacht. Ook grote merken wilden graag meeliften op het succes van Celeste, een fenomeen waar ook de BP-beweging over mee kan praten. Maar Celeste Barber zwicht niet voor het grote geld. Dat hoeft ook niet, wat Celeste gaat als een speer.

De grappigste vrouw van internet staat 30 juli in de Melkweg.

Dossiers: