EN  |  FR

Fitness full speed ahead?

We mogen dan met zijn allen somberen over de economie en ferm de hand op de knip houden, toch wordt er niet bezuinigd op het lidmaatschap van het fitnesscentrum, zo blijkt uit het onlangs verschenen Marketingrapport Fitnessbranche 2010. Ook de Amerikanen zetten er weer de pas in.

Bij het melden van het aantal Nederlanders dat lid is van een fitnesscentrum is het verstandig de kanttekening te plaatsen dat het gaat om lidmaatschappen. Of deze leden ook daadwerkelijk regelmatig bewegen in hun centrum is een tweede. De praktijk in fitnesscentra maakt duidelijk dat een groot deel, naar schatting veertig procent, na enkele maanden niet meer komt opdagen. Deze zogenoemde ‘slapende’ leden hebben vaak een jaarabonnement en tellen dus in de statistieken gewoon mee.

Meer leden

Waar veel sectoren een terugloop zien in hun klantenbestand, zit bij fitnesscentra de groei er nog in, zij het bescheiden. Ten opzicht van 2007 is het gemiddeld aantal leden per centrum gestegen met 67, een toename van zeven procent. Het onderzoek ‘De Fitnessbranche in Beeld 2008’ van het Mulier Instituut (uit 2007) kwam uit op een gemiddeld ledental van 955. De procentuele stijging zou in dat geval marginaal zijn. In het onderzoek ‘Marketingrapport Fitnessbranche 2010’ van Van Es Marketing Services komt het gemiddeld aantal leden per centrum op 966. Het merendeel van de markt bestaat uit kleinere centra; 36% tot vijfhonderd leden, 25% vijfhonderd tot duizend leden.

Bij de KvK staan 1.743 bedrijven met als hoofdactiviteit fitness ingeschreven, waarvan 1.391 actief zijn en 1.264 als hoofdvestiging. Ter vergelijking: Nederland telt een kleine 3.300 supermarkten. Als je even meerekent, dan kom je uit op bijna 1,7 miljoen Nederlanders die beschikken over een abonnement bij een fitnesscentrum. Per 10.000 Nederlanders is er één fitnesscentrum beschikbaar.
In Amerika verwacht men ook een toename, zo meldt de belangenorganisatie IHRSA. De eerste drie maanden van het jaar neemt het ledental toe met respectievelijk 12,4%, 9,5% en 8,7%. Uitgesmeerd op jaarbasis betekent dat een groei van het klantenbestand van 3,2%.

Programma’s

Bij de kernactiviteiten die fitnesscentra (fitness, groepslessen, aanbieden zijn er weinig veranderingen ten opzichte van 2007. De lijst met activiteiten is dit jaar wel uitgebreid. Zo wordt duidelijk dat bijvoorbeeld bijna 70% van de centra Personal Training (PT) aanbiedt en iets meer dan 70% afslankprogramma’s. Los van deze nieuwe programma’s in de lijst, is Spinning, inmiddels eigenlijk al een kernactiviteit, het sterktst gestegen met 15%. Opmerkelijk genoeg is ook het horeca-aanbod fors gestegen.

Je hebt iets minder ruimte om je workout te doen. Per lid, zo blijkt uit het Marketingrapport Fitnessbranche 2010 is er namelijk 0,92 vierkante meter vloeroppervlakte beschikbaar, een daling van 0,3 vierkante meter ten opzicht van 2007.
Dat wordt waarschijnlijk wel weer wat meer. Het onderzoek concludeert namelijk: ‘De huidige recessie treft ook de fitnessbranche. 56 Procent van de fitnessondernemers verwacht als gevolg van de crisis een afname van het aantal leden.’ Neemt niet weg dat maar liefst ‘23 Procent van de fitnessondernemers overweegt het komende jaar het vloeroppervlak te vergroten en 16 procent van de ondernemers overweegt een nieuw (extra) fitnesscentrum te openen’, vooral in de hoop nieuwe doelgroepen (55 plussers, o.a.) aan te boren. Je kunt dus nog even vooruit.

Meer over het kengetallenonderzoek op www.marktdata.nl.