EN  |  FR

Van kuiten die koppig groei weigeren

afbeelding bij Van kuiten die koppig groei weigeren

Kuiten staan bekend als een bijzonder koppige spiergroep, die behoorlijk resistent is voor training. Een welige bloei van kuitspierweefsel na gestage training blijft dan ook vaak uit. Tot verdriet van velen. Toch zijn kuiten ook gewoon spieren die zullen moeten reageren op stug volgehouden, hoog intensieve belasting. Gaat wel wat werk in zitten. Sommigen zeggen zelfs, ‘De hel, dat zijn mijn kuiten!’

Als je bent als de meeste fitnessers en bodybuilders, doe je aan het eind van een training vaak snel nog ‘effe kuiten’, als dagsluiter, zeg maar. Dan heb je niet al teveel last van het schuldgevoel dat zo kan knagen als je een spiergroep helemaal niet hebt getraind. In het geval van kuiten werkt zo’n ‘aflaat’ (je betaalt een leuk bedragje om ondanks zondig karakter later toch in de hemel te komen) niet of nauwelijks. Je zult de kuiten moeten laten branden, zo niet in de hel, dan toch een flinke poos in een pittig opgestookt vagevuur.

Ken uw kuiten

In veel opzichten zijn kuiten niet anders dan andere spiergroepen; ze groeien en worden sterker wanneer ze voldoende trainingsprikkels krijgen. Nu zijn de kuiten in zekere zin al ‘aardig getraind’, en daarom moeten we harder werken om ze tot hypertrofie te dwingen. Elke stap die we doen, bijvoorbeeld, geeft een kracht op de Achillespees die drie keer het lichaamsgewicht bedraagt. Als gewoon wat meer belasting voldoende zou zijn om de kuiten tot bloei te brengen, liepen we allemaal onder de knie met 50 cm kuiten rond.

De kuit bestaat grofweg uit twee verschillende spieren, de gastrocnemius en de soleus. De eerste staat bekend als de grote ‘diamantvormige’ spier aan de achterkant van het onderbeen, en de tweede als de ‘platte scholspier’, die onder de diamant ligt. De voornaamste functie van de gastrocnemius (die in feite twee koppen kent) is het buigen van het onderbeen in het kniegewricht en het strekken van de voet in het enkelgewricht. De voornaamste functie van de soleus is het strekken van de voet in het enkelgewricht.

Training

Bij kuittraining is het heel belangrijk, dat het zakken en omhoog komen van de kuiten bij de verschillende oefeningen over een zo groot mogelijke bewegingsbaan verloopt. Met andere woorden, geen halve of kwart herhalingen hier, maar ‘volle’ reps, en liefst zo strikt mogelijk uitgevoerd. Oefeningen voor kuiten zijn: staande en/of zittende calf raises. Staande ‘kuitheffen’ legt meer het accent op de gastrocnemius en de zittende variant meer op de soleus. Vier sets staande en vier sets zittende calf raises met een zo zwaar mogelijk gewicht als je voor 10-15 herhalingen aan kunt is een goed begin om de kuiten aan te pakken. We denken hierbij aan het adagium van wijlen Mike Mentzer, de bodybuilder die ooit de grootste concurrent was van Arnold Schwarzenegger: ‘Je hoeft geen tientallen sets te doen, als je na een of twee oefeningen nog pap kunt zeggen, heb je ze gewoon niet hard genoeg aangepakt.’ De meeste kuiten zullen het dwingend advies van Mentzer beschouwen als een ‘offer they can’t refuse’.

Dossier: