EN  |  FR

Over natuurlijke en synthetische vitamines

Bij het aanvullen van hun voeding met voedingssupplementen, staan (kracht)sporters nogal eens voor de keuze natuurlijke of synthetische vitamines te gebruiken. Natuurlijk zou veel beter zijn, want zeg nou zelf: wie kan er op tegen Moeder Natuur? Antwoord: het lab, natuurlijk.

Voedingssupplementen

(Kracht)sporters maken vaak gebruik van allerlei voedingssupplementen, meestal in verband met een wedstrijd om ‘op gewicht te komen’ in een periode dat de voeding nogal eenzijdig en/of energiebeperkt is. Voedingssupplementen als vitamines en mineralen hebben vooral zin als er een tekort is, zoals bij eenzijdige en/of beperkte voeding, en ook bij verhoogde stress (wedstrijd of zware training).

De standaard aanbeveling (verstandig) is zo gevarieerd mogelijk te eten, met veel groenten en fruit. Die aanbeveling is verstandig, omdat er nog zo ontzettend veel voedingsstoffen zijn die nog niet zijn geïdentificeerd of waarvan de werking en interactie onvoldoende bekend is. Bij vitamines en mineralen is het makkelijker omdat ze allemaal geïsoleerd kunnen worden en in zuivere (natuuridentieke) vorm geproduceerd.

Natuurlijk versus synthetisch

Het verschil tussen natuurlijk en synthetisch kan als volgt worden aangegeven. Natuurlijke vitamines zijn stoffen die in de natuur zijn ontstaan en als zodanig voorkomen. Deze stoffen kunnen van plantaardige of dierlijke oorsprong zijn. Synthetische vitamines zijn stoffen die in een laboratorium zijn gemaakt. Hoewel de winning van vitamines verschillend kan zijn, hoeft dit geen invloed te hebben op hun werking, mits ze dezelfde opbouw en moleculaire structuur hebben (ook de 3 dimensionale structuur). Wanneer synthetisch gefabriceerde vitamines natuuridentiek zijn (zelfde chemische formule en 3-D structuur), kan het lichaam niet onderscheiden of de vitamine in kwestie uit een plant of dier is gewonnen of in een laboratorium vervaardigd is. Vitamine E vormt een van de uitzonderingen. Het in het laboratorium vervaardigde dl-alpha-tocoferol (vitamine E) verschilt in chemische opbouw licht van de plantaardige vitamine E (d-alpha-tocoferol). De plantaardige vitamine E wordt beter door het lichaam opgenomen en heeft een grotere antioxidatieve werking.

Soms verschil in opname

In het algemeen geldt: er is weinig verschil in werking van vitamines uit een pil (synthetisch) of uit de voeding. Wel bestaan verschillen in opname. Zo wordt vitamine D, B5, B6, foliumzuur en vitamine B12 in de synthetische vorm (‘pil’) beter opgenomen in het lichaam dan in de natuurlijke vorm (‘voeding’). Zoals gezegd, wordt E weer beter in natuurlijke vorm opgenomen door het lichaam. Voor de overige vitamines is er weinig verschil.

Aan ‘natuurlijke’ vitamines hangt nogal eens een pittig prijskaartje, dus is het goed bovenstaande verschillen in opname van in het achterhoofd te houden. Verstandige en gezonde voeding komt op de eerste plaats, suppletie op de tweede, en dan – om de beurs te sparen – als het even kan beter in synthetische vorm. Een ander punt waarmee rekening moet worden gehouden bij de opname van vitamines, is medicijngebruik. Sommige medicijnen verstoren de opname van vitamines.

Dossier: