EN  |  FR

Merendeel illegale doping is vervalst

afbeelding bij Merendeel illegale doping is vervalst

Tenminste 50-60% van de op de zwarte markt verkrijgbare doping is vervalst. Deze producten bevatten andere stoffen of er zit te weinig of zelfs te veel van de werkzame stof in. In 7% van de gevallen zijn er helemaal geen werkzame bestanddelen in verwerkt. Dit gebrek aan kwaliteit kan leiden tot extra gezondheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor het onderzoek zijn meer dan 300 dopingproducten die de afgelopen jaren op de zwarte markt verkrijgbaar waren, geanalyseerd in een laboratorium. Het gaat hierbij met name om anabole steroïden, maar ook om amfetamines en groeihormoon. Het is de eerste keer dat op grote schaal laboratoriumanalyses zijn gebruikt om het percentage vervalsingen op de illegale dopingmarkt vast te stellen. Tevens is gesproken met tientallen gebruikers en ingewijden en is gebruik gemaakt van internetforums om de gebruikerspraktijk in beeld te brengen.

Er zijn in Nederland ongeveer 40.000 mensen die jaarlijks doping gebruiken om een slanker en/of gespierder uiterlijk te krijgen. De omvang van de illegale handel in doping wordt geschat op 70-90 miljoen euro op jaarbasis. Het gebruik van doping gaat gepaard met diverse gezondheidsrisico’s zoals leverfunctiestoornissen, vergrote kans op hart- en vaatziekten en psychische klachten. De gezondheidsrisico’s als gevolg van de slechte kwaliteit van illegale dopingmiddelen vormen hier een aanvulling op. De ernst en omvang van deze gezondheidsschade kon op basis van de huidig beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.

Het NeCeDo heeft mevrouw Ross - Van Dorp, Staatssecretaris van VWS, aanbevolen om een gericht onderzoek uit te voeren naar de ernst en omvang van de gezondheidsschade als gevolg van het gebruik van (illegale) dopingmiddelen. Tevens heeft het NeCeDo gepleit voor meer voorlichting om dopinggebruik te voorkomen met grote betrokkenheid van fitnessprofessionals.

Onderzoeksrapport

Hon, O. de, R. van Kleij. Kwaliteit van Illegale Dopingmiddelen. Een inventarisatie van de kwaliteit van illegaal verhandelde dopinggeduide middelen en van de mogelijke gezondheidsrisico’s bij gebruik van deze middelen. NeCeDo, Capelle a/d IJssel, 2005.

/media/files/icons/pdficon.gif Download het gehele rapport.

/media/files/icons/pdficon.gif Download de samenvatting.

Dossier: