EN  |  FR

Wederom succesvolle Pure Kracht workshop

Op zaterdag 10 juni wordt op Nationaal Sportcentrum Papendal de tweede workshop Pure Kracht gegeven. Pure Kracht is het succesvolle project van KNKF en NeCeDo dat liet zien dat het in krachttraining primair draait om slim trainen, de juiste techniek, uitgekiende voeding, goed materiaal en een gezonde mentale instelling en niet om dopinggeduide middelen. Om de opgedane kennis uit het project zowel in theorie als in de praktijk uit te dragen werd deze workshop georganiseerd door de NPB in samenwerking met NeCeDo en KNKF.

Ongoing story

Op een bloedheet Papendal ontving topsportcoördinator Wim Wamsteeker van de Nederlandse Powerlifting Bond (NPB) de 20 deelnemers. Hij gaf aan, dat in navolging van het succesvolle project Pure Kracht en de geslaagde workshop van vorig jaar wederom deze dag is georganiseerd. De workshop had als doel: het geven van theoretische en praktische kennis op het gebied van krachtsport en powerlifting. Meer kwaliteit in en buiten je training leidt tot betere prestaties en laat zien dat doping niet nodig is.

Eierkoeken voor de training

Als eerste spreker kwam sportdiëtist en voedingsdeskundige Joris Hermans aan het woord. Joris besprak de verschillende manieren om tegen voeding aan te kijken. Hij hanteert zelf een meer inspanningsfysiologische invalshoek. Hij ging in op alle voedingsstoffen en gaf aan hoe je daar als krachtsporter mee om moet gaan. Zo wordt door krachtsporters onterecht veel aandacht besteed aan eiwitten en weinig aan koolhydraten. Joris gaf aan dat het handig is om voor (± een uur) je krachttraining al wat eiwitten in te nemen, zo’n 10 gram. Hiermee zwengel je toch al je anabole eiwitsysteem aan. Die 10 gram eiwitten kan bijvoorbeeld geleverd worden door een eierkoek met een glas melk te nemen of twee eierkoeken te nemen. Ook enkele voedingspreparaten en -supplementen kwamen aan de orde. Vocht aanvullen is zeer belangrijk en wordt onderschat, volgens Joris. Daarom pleitte Joris voor veelvuldig drinken, bij voorkeur 150% van je vochtverlies. Dus 1 kg vocht verloren in de training betekent 1½ liter vocht aanvullen.

Het doel van het doel

Het tweede verhaal voor de lunch was van dr. Rico Schuijers, sportpsycholoog. Hij ging in op aspecten van mentale kracht. De deelnemers werden actief aan het werk gezet door onderling te bespreken wat verstaan wordt onder ‘mentale weerbaarheid’. Uit de antwoorden bleek dat iedereen hier hele verschillende beelden van heeft. Handig dus om goed af te spreken waar mentale training over gaat. Mentale training behelst het aanleren c.q. verbeteren van mentale vaardigheden, zoals doelen stellen, verbeelding, spanningsregulatie, concentratie en gedachtecontrole. Zo vroeg Rico naar welk beeld de aanwezigen hadden bij ‘zelfvertrouwen’ en vervolgens aan te geven welke eigenschappen dat beeld heeft. Bijvoorbeeld het beeld van een rots, die stevig staat en niet te bewegen is. Dit soort beelden kunnen je als krachtsporter helpen bij het tillen. Deelnemers werd ook gevraagd op te schrijven met welk doel ze trainen. Vervolgens werd de vraag gesteld wat het doel van dat doel is. Daarbij zijn grofweg twee groepen te onderscheiden. Voor een deel is het doel van het doel: status, geld, aanzien, aandacht, kortom iets externs. Voor een ander deel gaat het om persoonlijke groei en ontwikkeling. Zelf graag willen om steeds een stapje verder te komen. Deze laatste groep gaat makkelijker met tegenslag om.

De praktijk……

Na een uitgebreid lunchbuffet ging het richting de mooi uitgeruste krachtsportruimte op Papendal. Daar werd een 3 uur durende workshop verzorgd door Wim Wamsteeker(topcoördinator NPB), Piebe Faber (bondscoach bankdrukken NPB) met
ondersteuning van powerlifters uit de Nederlandse selectie. Op maar liefst 5 stations werd achtereenvolgens de techniek van het kniebuigen (squaten), bankdrukken en deadliften doorgenomen en geoefend. Daarbij werd na elk van deze 3 onderdelen van de powerliftsport ook enkele bijoefeningen gedaan om bepaalde aspecten van die 3 onderdelen extra aandacht te geven, zoals de blok squat, het bankdrukken met een flesje op de borst en een deadlift staand op een verhoging.

Na afloop gaven de deelnemers unaniem aan de dag zeer boeiend en zinvol te hebben gevonden. De wens voor een vervolg werd ook ter plekke kenbaar gemaakt. Iedereen nam in ieder geval een mooie herinnering naar huis....een paar dagen spierpijn!