EN  |  FR

Team Spirit: 14e EFAA Congres in Papendal

Het 14e EFAA Congres, met de titel ‘Team Spirit’, wordt dit keer gehouden in de prachtige topsportlocatie Papendal. Van 18 tot en met 20 mei biedt EFAA weer een breed programma aan motiverende lezingen, workshops en praktijklessen op het gebied van fitness en aerobics. Vrijdag 18 mei geeft de Dopingautoriteit er opnieuw een aantal Eigen Kracht lezingen die de moeite van het volgen waard zijn.

Eerder dit jaar hield de Dopingautoriteit op het EFAA-congres Fitness in beweging in Noordwijkerhout een Eigen Kracht symposium, met vier ‘state of the art’ lezingen over Gezond Bewegen, Doping en Supplementen, Afslanken op Eigen Kracht en een lezing over het Eigen Kracht-spieropbouwprogramma. Het Eigen Kracht symposium werd zeer goed bezocht. Reden ook waarom we ook nu weer met een aantal presentaties van de partij zijn, en wel de geactualiseerde versies van het Eigen Kracht-spieropbouwprogramma en het Eigen Kracht-afslankprogramma.

Eigen Kracht-filosofie

De lezingen in Papendal zullen vooraf worden gegaan door een korte uiteenzetting van de Eigen Kracht-filosofie aan de hand van een reclamespotje waaruit treffend blijkt hoezeer de (post) moderne mens aan ‘Eigen Kracht’ heeft ingeboet en voortdurend op zoek is naar makkelijke oplossingen en short cuts terwijl de werkelijke oplossing binnen handbereik ligt. Aandacht ook voor wat Eigen Kracht kan betekenen voor je identiteit en gevoel van eigenwaarde, en het verschil tussen imitatie en inspiratie. Verder wordt er met behulp van illustratief beeldmateriaal een kritische kanttekening geplaatst bij de wijdverbreide gedachte dat ‘innerlijk en uiterlijk in balans’ zouden moeten zijn. Een en ander onder het motto ‘niet bij lijf alleen’.

Het Eigen Kracht-spieropbouwprogramma

Kun je verantwoord en efficiënt spiermassa opbouwen? De pijlers van geïntegreerde training (training, voeding, herstel en motivatie). Hoe veel en hoe vaak moet je trainen om ‘clean groot’ te worden? Pas heel recent hebben een aantal meta-analyses helderheid geschapen over het op wetenschappelijke basis ontwerpen van krachttrainingsprogramma’s. Tot nu toe moesten instructor en (kracht) sporter het doen met voornamelijk op krachttrainingsfolklore gebaseerde stelsels en literatuur. Aandacht voor een spieropbouwprogramma waarvan de pijlers een wetenschappelijke basis hebben, en dat onder auspiciën van Eigen Kracht is uitgetest in de praktijk. Spreker – Hans Wassink.

Eigen Kracht-afslankprogramma

Veel mensen maken de gang naar het fitnesscentrum om af te vallen, of, beter gezegd, af te slanken. Wat zijn de ingrediënten van een goed en gezond afslankprogramma? Welke rol spelen cardio- en krachttraining daarbij? Hoe voorkom je terugval? Hoe ziet gewichtscontrole er op de langere termijn uit? Welke strategieën kun je bij verschillende doelgroepen hanteren? Waarom het belangrijker is de afslanker op te voeden dan aan het lijntje te houden. Vijf afslankmythes die een buitengewoon taai leven leiden. Aandacht ook voor de driehoek redder-slachtoffer-achtervolger. Spreker – drs. Anneke Palsma, voedingsdeskundige.

Het hele EFAA-programma van de Team Spirit dagen in Papendal vind je hier.