EN  |  FR

Essentials of Strength Training and Conditioning 3e editie

afbeelding bij Essentials of Strength Training and Conditioning 3e editie

Aanstaande zaterdag wordt voor de derde keer in Nederland het examen Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS) afgenomen door de National Strength and Conditioning Association (NSCA). Deze Amerikaanse organisatie van fysieke trainers doet dat in samenwerking met de KNKF. Bij de verplichte studiestof hoort ook het boek Essentials of Strength Training and Conditioning. Onlangs is van dit prachtige standaardwerk de derde editie verschenen en daarom tijd voor een recensie.

Als in Nederland ooit nog eens een fitness- of fysieke trainer-opleiding op HBO/Bachelorniveau van start gaat dan kan het bijna niet anders dan dat Essentials of Strength Training and Conditioning tot een van de standaardboeken zal behoren. Het boek kan beschouwd worden als de bijbel voor de fysieke trainer. In 1994 verscheen het voor het eerst, in 2000 kwam de tweede editie uit waarvan meer dan 100.000 exemplaren verkocht werden. Zeer recent zag de derde editie het licht en wederom is het een verbeterde en nog fraaier ogende versie.

Dé standaard

Voor degenen die het boek niet kennen volgt hier eerst een korte impressie. Het 656 pagina’s tellende full colour boek bestaat uit 5 delen. Deel 1 behandelt de theorie en toepassingen vanuit de bewegingswetenschappen met hoofdstukken over spierfysiologie, energiesystemen, hormonen, biomechanica, effecten van aërobe en anaërobe trainingsprogramma’s, invloed van leeftijd en geslacht op krachttrainingsprogramma’s, mentale aspecten, prestatiebevorderende middelen en voeding in relatie tot gezondheid en prestatie. Deel 2 gaat over de principes van testen en evalueren. In het derde deel worden warming-up en stretching onder de loep genomen en komen diverse oefeningen in woord en beeld aan bod. Deel 4 gaat verder in op het ontwerpen van programma’s voor kracht, plyometrie, snelheid en behendigheid. Ook komt duurtraining aan bod in een apart hoofdstuk. Dit deel wordt afgesloten met hoofdstukken over periodisering en revalidatie. Het laatste deel gaat in op regels, organisatie en management van alles in en rondom 'the gym'. Wat zijn de eisen aan de accommodatie, hoe zou je die kunnen inrichten en hoe moet je het onderhouden? Het mag duidelijk zijn dat het boek zeer uitgebreid is, zowel in de breedte als de diepte. Tijdens het CSCS-examen - van in totaal 4 uur (2,5 uur theorievragen en 1,5 uur praktijkvragen) - wordt van je verwacht dat je de inhoud tot in detail uit je hoofd kent.

Zoek de verschillen

Waarin verschilt deze derde editie van de vorige? Wat niet verschilt is de eindredactie; die is weer in goede handen van Roger W. Earle en Thomas R. Baechle. De laatstgenoemde was de voormalige NCSA-directeur opleidingen en nam in 2006 hoogst persoonlijk het eerste CSCS-examen in Nederland af dat toen ook door de KNKF werd georganiseerd. Daarnaast leverden zo’n 30 Angelsaksische auteurs een of meerdere bijdragen.

Ten opzichte van 2000 zijn in deze versie nieuwe kennis en inzichten verwerkt. De hoofdstukken over de effecten van aërobe en anaërobe training zijn flink herzien. Het deel over prestatiebevorderende middelen is uitgebreid. Zo worden insuline en beta-blokkers besproken. Verder komen veel meer voedingssupplementen aan bod, zoals HMB, beta-alanine, bicarbonaat, l-carnitine, creatine, cafeine, efedrine en synefrine. Allemaal supplementen die ook in de herziene uitgave van Op Eigen Kracht, dat eind oktober verschijnt, zullen worden besproken. Ook is het voedingsdeel herzien met onder meer de nieuwe Amerikaanse voedingspiramide. Nieuw zijn de sleutels in het boek die kort en bondig een belangrijk issue uitleggen. Net als in de vorige editie sluit ieder hoofdstuk met conclusies, sleutelwoorden en studievragen.

The definitive textbook

Als je het geen probleem vindt om Engelse boeken te lezen en je bent zeer serieus als fitnessinstructeur of fysieke trainer actief dan mag dit boek niet in je boekenkast ontbreken. Vanwege de lage dollar op dit moment krijg je bovendien flink waar voor je geld. Nog beter is het om dan ook meteen het CSCS-examen te doen, hoewel de prijs en het vereiste HBO-diploma mogelijk een drempel zijn (kijk hier voor meer info).


Thomas R. Baechle en Roger W. Earle (eds.)
Essentials of Strength Training and Conditioning (3th edition)
Human Kinetics, Champaign, Il, 2008
ISBN: 0736058036
Prijs: 45 Engelse pond (circa 56 euro), exclusief verzendkosten
Meer informatie vind je hier.