EN  |  FR

Bewegen volgens de norm

Wereldwijd voldoen steeds meer mensen aan de beweegnorm van dertig minuten per dag matig intensief inspannen, zo blijkt uit de recente publicatie Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects in het gezaghebbende tijdschrift The Lancet. Wereldwijd zijn de verschillen echter ook behoorlijk groot.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen stelt dat vijf keer per week dertig minuten matig intensief bewegen voor volwassenen aanzienlijke gezondheidsvoordelen oplevert. Deze norm is afgeleid van de wereldwijde norm. In Nederland worden verder ook wel de Fitnorm en de Combinorm gehanteerd om vast te stellen hoe actief Nederlanders zijn. Een groep wetenschappers onder leiding van Pedro C. Hallal onderzocht hoe het wereldwijd gesteld is met fysieke activiteit en inactiviteit. De resultaten van deze metastudie werden gepubliceerd in The Lancet van juli van dit jaar.

Stijgende lijn

De onderzoekers keken naar de gegevens van honderdtweeëntwintig landen, goed voor bijna negentig procent van de wereldbevolking. Gemiddeld is bijna zeventig procent fysiek actief volgens de beweegnorm, maar er zijn opmerkelijke verschillen tussen de continenten. In Afrika bijvoorbeeld is 72,5% actief, in Noord en Zuid Amerika is iets meer dan helft, 56,7%, actief, terwijl in Europa 65,2 % in beweging is volgens de norm. Opmerkelijk is dat zuid oost Azië met 83% bewegende behoorlijk boven het gemiddelde uitstijgt. Als we inzoomen op de Europese landen, hebben de meeste Europese landen een actieve volwassen bevolking van 70%. Uitzonderingen zijn België, Spanje en de Scandinavische landen, gemiddeld 60% en Groot Brittannië, gemiddeld 50%.

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen –vrouwen bewegen over het algemeen iets minder dan mannen- en er is een relatie tussen de hoogte van het inkomen, de beschikbare vrije tijd, etc., maar de verklaring waarom dat tot afwijkende scores leidt is volgens de onderzoekers niet eenduidig. Over het algemeen is er een lichte stijging in de het aantel volwassen dat voldoet aan de beweegnorm.

Wandelen en fietsen

Wandelen is een van de meest beoefende vormen van bewegen. Zo’n 64,1% van de ondervraagden geeft aan dagelijks minimaal vijf keer per week stevig door te stappen. Vaak blijkt dit van en naar het werk te zijn. Echter, naarmate het gemiddelde inkomen toeneemt, zijn mensen eerder geneigd ziich als forens minder actief op te stellen. Bij fietsen van en naar het werk is het onderscheid tussen landen opmerkelijker. Van de Australiërs, Canadezen, Ieren, Zwitsers, Britten en Amerikanen fiets minder dan twee procent naar het werk, terwijl ruim twintig procent van de Chinezen, Denen en Nederlanders iedere werkdag hun fiets bestijgen.

De conclusie van de onderzoeker; er is een lichte stijging is het aantal mensen dat dagelijks fysiek actief is, er zijn grote verschillen tussen continenten en binnen continenten en er is nog veel te doen om meer mensen in beweging te krijgen. Het onderzoek vind je hier.

Dossiers: