EN  |  FR

Digitale Sportkeuring helpt sporter oriënteren

Je wilt er fanatiek tegenaan en vraagt je af of een sportkeuring wat voor je is. Je hebt twijfels of een bepaalde sport wel zo geschikt is, en je zou daar wel eens een deskundig advies over willen hebben. Misschien loop je al een tijd met het idee om je sportmedisch eens goed onder de loep te laten nemen, maar weet je niet of dat wel echt nodig is. Dan is een eerste oriëntatie met behulp van de Digitale Sportkeuring wellicht een goed idee.

Bijna iedereen kent de term ‘sportkeuring’. Zij dateert uit de tijd dat sportbonden de sporters verplichtten een ‘sportkeuring’ te laten doen. Anno 2009 kennen de meeste sportbonden deze verplichting niet meer. Echter: de sportmedische instellingen kennen nog steeds sportkeuringen. Die worden tegenwoordig ook wel ‘sportmedische onderzoeken’ genoemd. Ze zijn uitgebreider dan de oorspronkelijke sportkeuringen. Jaarlijks verrichten de sportmedische instellingen ruim 90.000 verrichtingen. Een kwart daarvan betreft een sportmedisch onderzoek.

Digitaal vooronderzoek

Sporters die, om verschillende redenen, interesse hebben in een sportmedische keuring kunnen nu zelfs eerst eens aan het ‘keuren’ gaan bij de Digitale Sportkeuring om te kijken of ze naar hun idee eigenlijk wel een sportkeuring nodig hebben. Binnen 5 minuten krijgt een (beginnend) sporter advies op maat via de digitale sportkeuring. Elke sporter beslist nu zelf of hij/zij een sportmedisch onderzoek wil laten uitvoeren. Kiest een sporter voor een sportmedisch onderzoek bij een sportarts dan brengt men mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart. Tevens krijgt de sporter advies op maat over sportkeuze en conditieverbetering.
Voor de goede orde: de digitale sportkeuring kan het sportmedisch onderzoek, uitgevoerd door een sportarts, nimmer vervangen. Het is slechts een eerste, virtuele verkenning.

Achtergrondinformatie

Sport of beweegt men op een verantwoorde en gezonde manier? Hierbij maakt het niet uit of men een beginnende, recreatieve of prestatiegerichte sporters is. Sportzorg biedt via haar website sportzorg laagdrempelige informatie voor iedereen over uiteenlopende onderwerpen als:

• Advies over een goede voorbereiding, over blessures en beperkingen, over
voeding en sportmateriaal
• Informatie over de vorm van sporten en bewegen die past bij een specifieke
gezondheidssituatie of bij eventuele beperkingen
• De mogelijkheid om via een eenvoudige vragenlijst te checken of men een
verhoogd risico loopt op hartproblemen.
• Verwijzingen naar een sportarts bij een Sport Medische Instelling (SMI) of
andere sportprofessionals in de buurt.

Sportzorg.nl is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu. De ontwikkeling van de site is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.