EN  |  FR

Game je fit

Waren in vervlogen dagen computergames de grote boosdoeners die vooral kinderen kluisterden aan hun bureaustoel of bank, tegenwoordig is er een hausse aan games die mensen juist in beweging brengt. Klinkt goed, maar werk het ook? Onderzoekers van TNO Kwaliteit van Leven gingen op onderzoek uit.

Het on line aanbieden van begeleiding van fitness en aerobics is niet nieuw. Nieuw is wel dat grote ‘games’-bedrijven zich intensiever richten op thuis bewegen. Wii Fitness van Nintendo heeft verschillende sportvarianten. Verder zijn er fitnessgames als EyeToy (Sony), DanceDanceRevolution (Konami en Sony), Xerbike (fiets bij Playstation van Sony), etc. In januari van dit jaar opende de eerste ‘computergamessportschool’ van Nederland, E-Fitzone in Eindhoven. Apple heeft onlangs een serie patenten ingediend waaruit blijkt dat het bedrijf plannen heeft om een fitnessprogramma te ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit fitness-oefeningen, statistieken van prestaties en een controlescherm waarop je de workout-informatie kunt zien en door audiobestanden kunt navigeren. De meest recente on line fitnesssite is Virtufit. Keuze genoeg, maar werkt het?

Game active

Hoewel de cijfers niet eenduidig zijn, voldoen de meeste kinderen niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), die stelt dat de kids dagelijks een uur lang matig intensief moeten bewegen. Gamen is veel populairder dan sporten. Maar is dit eigenlijk niet een ‘verstopte zegening’, vroeg men zich bij TNO af? Daarom onderzochten Caroline van den Boogaard, Monique Simons, Sanne de Vries en Tinus Jongert of deze recent ontwikkelde ‘actieve’ computergames effectief zijn als vorm van bewegingsstimulering. De volgende games werden bij het onderzoek betrokken; EyeToy (Sony); Wii (Nintendo); DanceDanceRevolution (Konami; dansmat aangesloten op Sony Playstation); Xerbike (aangepaste hometrainer; aangesloten op Sony Playstation); ApartGame (MediaCare; grote ronde computergestuurde speltafel); Lasersquash (Laserpromotions; squashvariant met laserstralen).

Game on

De conclusie is positief. ‘De resultaten van het onderzoek duiden erop dat ‘actieve’ computergames een bijdrage kunnen leveren aan het halen van de beweegnorm. Vier van de zes geteste computergames voldoen aan de intensiteitsnorm die de NNGB stelt. Gelet op het enthousiasme van de kinderen bij het spelen van de computergames en tijdens de focusgroep interviews, lijkt het inzetten van ‘actieve’ games een potentieel kansrijk middel voor bewegingsstimulering’, schrijven de onderzoekers. Uiteraard hebben ze ook een aanbeveling. ‘Vervolgonderzoek moet uitwijzen of ‘actieve’ computergames kunnen bijdragen aan het tegengaan van overgewicht op langere termijn. Veel van de onderzochte computergames bleken vanwege hun ‘nieuwheid’ erg populair. Daarnaast blijkt één van de belangrijkste factoren voor populariteit de uitdaging die de computergame biedt. Bij het ontwikkelen van ‘actieve’ computergames is het aan te bevelen verschillende niveaus in de game aan te brengen. De kinderen kunnen hierdoor op hun eigen niveau instappen en zullen langere tijd geboeid blijven door de computergame.’ Een ander onderzoek naar de effecten van games vind je hier.