EN  |  FR

Eigen Kracht-dag: lichaamsbeelden in fitness

afbeelding bij Eigen Kracht-dag: lichaamsbeelden in fitness

De Eigen Kracht-dag werd dit jaar vanwege corona opgenomen in theater Zimihc in Utrecht. Het thema voor dit jaar: ‘Lichaamsbeelden in fitness’. Eigen Kracht richt zich met name op wat ‘de cosmetische sporter’ is gaan heten; die fitnessers die vooral trainen om slanker-strakker-gespierder te worden. Verschillende sprekers lieten voor deze dag vanuit eigen expertise hun licht schijnen over achterliggende lichaamsbeelden in fitness.

Het afgelopen decennium heeft de ontwikkeling van social media en mobieltjes voor het maken en delen van grote hoeveelheden beeldmateriaal gezorgd. Voor fitness betekent dit dat er een waar beeldbombardement van ‘perfecte lijven’ over ons werd uitgestort. Dat doet wat met een mens, was de veronderstelling. We vroegen daarom vier deskundigen elk vanuit hun eigen vakgebied en ervaring een presentatie te geven over lichaamsbeelden in fitness.

Diversity rules: Janice Deul

Janice Deul is een fashion activiste, fashion journalist, voorvechtster van een veel diverser beeld van vrouwen van kleur en vrouwen in het algemeen. Haar platform is Diversity Rules. We vroegen haar hoe vrouwen van kleur medebepalend zijn geweest voor lichaamsbeelden in fitness.

Zie verder ook, het fenomeen van de powerbil in fitness en powerhouse Lizzo en het boek ‘Fearing the black body’.

Eigen Kracht: Hans Wassink

Hans Wassink is voorlichter fitness bij de Dopingautoriteit en webmaster van www.eigenkracht.nl. In deze presentatie kijkt hij naar lichaamsbeelden in fitness & bodybuilding, van mainstream tot xtreme.

Zie verder ook, Over de herontdekking van het Adoniscomplex.

Filosoof Aldo Houterman

Aldo Houterman is filosoof en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Aldo kijkt in zijn presentatie naar cosmetische lichaamsbeelden van vroeger naar nu, hoe belangrijk het lichaam in de huidige tijd nog steeds is en dat het lijf zeker niet ondergeschikt is aan ‘het brein’, zoals vaak gedacht.

Zie verder ook zijn boek ‘Wij zijn ons lichaam’ en een interview.

Bewegingswetenschapper: Luuk Hilkens

Luuk Hilkens is bewegingswetenschapper, docent aan de HAN Hogeschool en krachtsporter. In zijn presentatie neemt hij het effect van social media op lichaamsbeeld en supplement/dopinggebruik op mannelijke fitnessbeoefenaars onder de loep en doet verslag van het onderzoek dat hij daar naar deed.

Zie verder ook de opzet van het onderzoek en het artikel daarover in Sports Medicine.

Nagesprek

Tot slot heeft moderator van de dag, Rob van Rossum, nog een paar vragen aan de sprekers van deze themadag van Eigen Kracht.

Dossiers: