EN  |  FR

Knee sleeves

Hoe belangrijk knieën zijn, kan iedere sporter die er een paar jaar training op heeft zitten je vertellen. Verdomd belangrijk! Krachtsporters of fanatieke fitnessers die niet weglopen voor een diepe squat doen er daarom goed aan om de knieën tijdens de training te beschermen met knee sleeves. To protect and to serve, zo zou je de functie van die sleeves kunnen omschrijven. Misschien verstandig die dingen te dragen.

Duik je regelmatig de ijzerrijke omgeving van een deugdelijk ingerichte gym in, dan ken je ze vast, de knee sleeves. Vooral de fanatiekere lifters die met serieuze basisoefeningen de benen belasten gebruiken ze. De knee sleeves worden vaak ingezet om gevoelige knieën te ondersteunen, om met een beginnende blessure toch te kunnen trainen, om een blessure te voorkomen, of om de prestatie te verbeteren. In dit bericht gaan we in op het laatste vermeende effect van knee sleeves: prestatieverbetering. De prestatie bij krachttraining verdelen we hier voor het gemak in twee componenten. Één kun je zwaarder tillen en twee kun je meer reps maken met een bepaald gewicht. Knee sleeves zijn overigens gemaakt van neopreen. Neopreen is het synthetische rubber waarvan ook duikpakken zijn gemaakt. We zijn in de wetenschappelijke literatuur gedoken om iets zinnigs te kunnen zeggen over de effecten van knee sleeves. Speciaal voor de lifter die diep wil gaan. 

Meer kracht

Er wordt gedacht dat knee sleeves via verschillende mechanismen de maximaalkracht kunnen vergroten. Zo zouden knee sleeves voor druk rond de knie zorgen en daardoor onder andere de kniestabiliteit vergroten en de doorbloeding rondom de knie verbeteren. Beide effecten zouden resulteren in meer maximaalkracht. Maar hoewel knee sleeves veel worden gebruikt, is het prestatieverbeterende effect ervan weinig onderzocht. Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft daarom in februari 2021 gekeken naar het effect van knee sleeves op de maximaalkracht bij squatten bij 15 getrainde mannen.

Op drie verschillende dagen testten de onderzoekers de maximaalkracht bij het squatten. Op één testdag werden knee sleeves gebruikt die zo ruim zaten dat ze geen druk op de knie uitoefende. Op één testdag werden reguliere knee sleeves gebruikt en op één testdag werden extra strakke knee sleeves gebruikt. De onderzoekers concludeerden dat het dragen van reguliere en extra strakke knee sleeves de maximaalkracht op de squat met ongeveer 3% verbeterde. Het dragen van extra strakke knee sleeves had geen verdere prestatieverbetering tot gevolg ten opzichte van het dragen van de reguliere knee sleeves.

Meer reps…?

Als je knee sleeves draagt, lijkt het dus alsof je maximaalkracht op de squat toeneemt. Doen dus, die knee sleeves? Nee, niet zo snel. Als gelouterde lifter doe je misschien wel eens een maximale beurt, maar wat je vooral doet, is 6-12 reps maken op een bepaald percentage van je maximaalkracht. Het is dan vooral ook interessant om te kijken of je meer reps kan maken als je knee sleeves draagt. Ook daar hebben de eerder genoemde Amerikaanse onderzoekers naar gekeken. Ze keken daarvoor naar het effect van het dragen van knee sleeves op het maximale aantal reps dat de getrainde mannen konden maken op een leg extension. Wanneer de mannen knee sleeves droegen, konden zij niet meer reps maken op een leg extension maken, dan wanneer zij geen knee sleeves droegen. Nu denk je waarschijnlijk terecht dat knee sleeves ook niet echt nodig zijn bij leg extensions. Het idee is namelijk dat knee sleeves de kniestabiliteit verbeteren en daardoor prestatieverbetering van vooral basisoefeningen vergroot. De knee extension is een eenvoudige isolatie-oefening en geen basisoefening. Het verbeteren van de kniestabiliteit zal niet de prestatie op de leg extension verbeteren.

Gelukkig is er ook onderzoek beschikbaar waarin is gekeken naar het effect van het dragen van knee sleeves bij een basisoefening op een machine; de leg press. En ook in dat onderzoek leidde het dragen van knee sleeves niet tot het maken van meer reps op de leg press in vergelijking met sleeveless de leg press doen.

Praktische aanbevelingen

Op basis van de beschikbare onderzoeken lijkt het alsof het dragen van knee sleeves de maximaalkracht verbetert, maar niet dat je meer reps kan maken op de leg press. Dat wil echter niet zeggen dat je geen profijt kan hebben van knee sleeves bij het doen van je squats. Ook kan het dragen van knee sleeves in ieder geval geen kwaad. Integendeel, veel krachtsporters die knee sleeves dragen, ervaren meer stabiliteit rond de knie. Dus heb je knee sleeves en vind je ze fijn zitten, blijf ze dan vooral dragen.

Bij aanhoudende knieklachten is het verstandig de huisarts of fysiotherapeut te raadplegen, in plaats van een kwakzalverkliniek te bezoeken.

Dossiers: