EN  |  FR

Genetische doping grote maar nog geen directe dreiging

Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Gentherapie (NVGT) onderzoek gedaan naar genetische doping. Het onderzoek wijst uit dat genetische doping de sportieve prestaties kan verbeteren, binnen vijf jaar zijn intrede zal doen, kan leiden tot ernstige gezondheidsschade en op dit moment niet kan worden aangetoond bij de dopingcontrole. Het NeCeDo heeft de staatssecretaris geadviseerd om de ontwikkeling van een detectiemethode voor genetische doping op mondiaal niveau te bevorderen, sporters uitvoerig te informeren over de mogelijke gevolgen van genetische doping en de regelgeving aangaande genetische materialen vanuit het oogpunt van misbruik voor doping doeleinden nader te bezien.

Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Ross-van Dorp heeft het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Gentherapie (NVGT) onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassingen en risico’s van genetische doping. De potentiële mogelijkheden om de sportieve prestatie te verbeteren, de gezondheidsrisico’s, de toepasbaarheid in een sportomgeving en mogelijkheden voor preventieve maatregelen zijn onderzocht middels een expertmeeting, literatuuronderzoek en interviews.

Op basis van hun bevindingen komen de onderzoekers tot de conclusie dat de sportwereld vroeg of laat te maken krijgt met het fenomeen genetische doping. Zeer waarschijnelijk zal genetische doping binnen vijf jaar zijn intrede doen. Bepaalde genen kunnen de sportieve prestatie verbeteren. Deze genen, die eenvoudig verkrijgbaar zijn, worden onderzocht in klinische studies voor de behandeling van ziekten. De gentherapievectoren (nodig voor het inbrengen van het genetisch materiaal) zouden hun weg kunnen vinden naar sporters en hun begeleiders, mogelijk met de tussenkomst van illegale laboratoria. Het niet therapeutische en ongecontroleerde gebruik van gentherapie door sporters kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Het is onwaarschijnlijk dat de aankomende jaren een detectiemethode voor genetische doping wordt ontwikkeld. Bovendien is het de vraag of bestaande regels voor genetische materialen voldoende zijn om ongecontroleerd gebruik te voorkomen. De ontwikkeling van een detectiemethode op basis van proteomische technieken, die de gelijktijdige screening van honderden bloedparameters mogelijk maken, en een helder voorlichtingsprogramma lijken thans de meest veelbelovende preventieve maatregelen om de mogelijke toepassing van genetische doping tegen te gaan.

Het NeCeDo heeft de staatssecretaris geadviseerd om de ontwikkeling van een detectiemethode voor genetische doping op mondiaal niveau te bevorderen, sporters en hun begeleiders uitvoerig te informeren over de mogelijke gevolgen van genetische doping en de regelgeving aangaande genetische materialen vanuit het oogpunt van misbruik voor doping doeleinden nader te bezien.

Het rapport is te downloaden via de site van het NeCeDo.