EN  |  FR

Het belang van een second opinion

Door Hans Wassink en Bart Coumans


Geachte Dopingautoriteit,

Over het wel of niet gebruiken van anabole steroïden hoor ik veel voors en tegens. De een zegt dat het hartstikke gevaarlijk is en de ander beweert dat het reuze meevalt. Wie moet je nou geloven? Als ik op internet kijk vind ik al die informatie ook zo tegenstrijdig. Hoe kom ik achter de waarheid? Ik heb eerlijk gezegd ook geen zin om er zelf een hele studie van te maken. Dat hoeft toch ook niet? Iemand kan toch gewoon de voordelen en nadelen op een rijtje zetten. Of niet soms?

Groeten, P.

Beste P.,

Ik snap dat je er zelf geen hele studie van wilt maken. En de waarheid gebiedt te zeggen, dat je daar ook wel een tijdje mee bezig zou zijn. De voor- en nadelen van gebruik hebben we in het artikel Respect man! De voordelen van clean training (Sport & Fitness 138, janari/februari 2007) al eens op een rijtje gezet. Je kan het artikel nalezen op www.eigenkracht.nl. Je kunt ook het ‘dopingdebat’ volgen, dat momenteel in Sport & Fitness gevoerd wordt. Toegegeven, naast het wijzen op allerlei gezondheidsrisico’s die je loopt bij gebruik van anabole steroïden, zit er bij Eigen Kracht (de campagne van de Dopingautoriteit voor fitness en bodybuilding) ook wel een duidelijke visie achter het waarschuwen voor ‘gebruik’. Die kan kort worden samengevat als: gezondheid op de eerste plaats en het gaat niet om de knikkers maar om het spel. Voor de goede verstaander, met het ‘spel’ bedoelen we dan het via training en voeding ontdekken en ontwikkelen van je eigen mogelijkheden. Daarmee trek je bodybuilding ‘breder’ dan een paar centimeter extra hier en een paar centimeter minder daar. Die visie staat dan ook haaks op de kretologie van allerlei bladen waarin je binnen ‘zes weken een wasbord’ of ‘drie centimeters op de biceps’ hebt opgebouwd. Alles met minimale inspanning en maximaal resultaat. Klinkt goed, maar wanneer je alles met minimale inspanning zou kunnen bereiken wordt het leven heel snel saai. En de les die je leert is, dat dingen die makkelijk te krijgen zijn een hele korte houdbaarheidsdatum hebben. Kortom, om een beetje bevrediging uit je activiteiten te halen, moet je de lat steeds een stukje hoger leggen. Progressieve weerstand, zeg maar. Het lijkt wel bodybuilding!

Het belang van een second opinion

Om een beetje in de buurt van de waarheid te komen, moet je naast je gezonde verstand gebruiken ook een beetje geduld hebben. Je moet immers achter de verschillende standpunten en ook achter de ‘belangen’ van de diverse informatiebronnen zien te komen, waarbij je te rade gaat.

Tegenwoordig gaat het vergaren van informatie om je te kunnen oriënteren over een onderwerp voornamelijk via internet. Internet is een geweldig medium als je weet waar je moet zoeken en vooral als je weet hoe je met ‘informatiebronnen’ om moet gaan. Maar dat is nu juist het punt, de meeste mensen weten niet ‘waar ze het zoeken moeten’ en kunnen de informatie die ze vinden ook niet op hun (wetenschappelijke) waarde schatten. Daarmee zijn ze voor het vormen van hun eerste indruk, hun first opinion, vaak overgeleverd aan de talloze spammers en scammers – verkopers en oplichters -  die internet rijk is. Misschien moeten we van ‘vaak’ maar ‘grotendeels’ maken, want internet is meer schroothoop dan goudmijn en van de droom dat iedereen alles over alles te weten kan komen met één enkele druk op de knop is niet veel uitgekomen. Zie ook het artikel Knippen en plakken, prikken en slikken (Sport & Fitness 145, maart/april 2008). Je moet internet daarom niet zien als een encyclopedie – al zijn er encyclopedieën te vinden – maar als een wereldwijde marktplaats, waar iedereen om het hardste roept dat er bij hun ‘zuivere koffie’ te halen valt. Aardig detail, reclame betekent oorspronkelijk ‘hard roepen’. De ervaring leert echter dat wie het hardste roept vaak het minst te vertrouwen is.

Na die eerste oriënterende ronde zullen de meeste mensen inderdaad de behoefte voelen aan een evaluatie, een samenvatting van ‘wat ik er van kan/moet vinden’. Ze hebben, kortom, behoefte aan een second opinion, omdat ze terecht het gevoel hebben de informatie niet helemaal te vertrouwen. De beste optie is dan op zoek gaan naar een betrouwbare informatiebron. Doorgaans is dat een bron die geen commercieel oogmerk heeft en die het doel van de website of de boodschap die wordt uitgedragen niet onder stoelen of banken steekt, waar moeite wordt gedaan om mensen eerlijk te informeren, én waar je mensen kan bellen of mailen voor een deugdelijk antwoord.

Doping: van de harde naar de nuchtere feiten

Tien jaar geleden verscheen er bij het voormalige Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCedo, sinds 2006 Dopingautoriteit) in de serie ‘Lijf, Sport & Middelen’ het boekje Drug Info: harde feiten over doping (2000). Wie betrouwbare informatie wilde over allerlei dopingmiddelen, van anabole steroïden tot stimulantia, van groeihormoon tot bijwerkingenbestrijders, kreeg in dat boekje een behoorlijk overzicht van de werking en risico’s van de meest bekende middelen.

Tien jaar later is het de hoogste tijd voor een heel nieuw dopingboek. Niet alleen omdat er veel nieuwe informatie beschikbaar is, waardoor het boek waarschijnlijk twee keer zo dik zal uitvallen, maar ook omdat er meer mensen en auteurs bij de totstandkoming van het nieuwe boek zijn betrokken en de informatie zal worden aangevuld met ervaringen van gebruikers uit de praktijk. Daarnaast wordt de toon van het boek nuchterder dan het eerste boekje. Een uitgebreide en nuchtere presentatie van de informatie, waarbij meegedacht wordt in plaats van ‘voorgedacht’, sluit ook beter aan bij de kritische lezer.

Het boek zal onder andere ook ingaan op verschillende soorten kuren en wat de overwegingen bij gebruik kunnen zijn, op de combinatie van doping en drugs, op de wisselwerking tussen androgene en oestrogene werking van verschillende middelen en de aard van nog experimentele maar reeds verkrijgbare middelen als SARM's. Dat en nog veel meer zal de basis zijn van het nieuwe dopingboek, dat eind september/ begin oktober zal verschijnen en voor iedereen die een ‘second opinion’ belangrijk vindt van waarde zal zijn. Het boek zal op de Fitness & Health Benelux 2010 in de Jaarbeurs te Utrecht (14 t/m 16 oktober) worden gepresenteerd en is daarna bij elke boekhandel te koop of te bestellen.

Eigen Kracht: vraagbaak waar je op kan bouwen

Sport & Fitness bestaat 26 jaar en is daarmee met afstand het ‘langst levende’ Fitness en Bodybuildtijdschrift in Nederland. Tijdschriften als Hercules en Fit waren eerder, maar hebben uiteindelijk nooit de duurzaamheid en het onder alle omstandigheden toch verschijnen kunnen evenaren van S&F. Op de helft – vanaf januari 1997 - haakte de Dopingautoriteit (toen nog NeCeDo) in met de reeks dopingartikelen ‘Als je vertrouwt op eigen kracht’, waarvan er inmiddels meer dan 75 zijn verschenen, en die allemaal op de website www.eigenkracht.nl nog te lezen zijn. De reeks vormt daarmee een geweldig archief voor iedereen die meer wil weten over doping.

Eigenkracht.nl zelf heeft in de acht jaar dat de website actief is eveneens een fors archief aan webberichten opgebouwd, met veel informatie over training, voeding, supplementen, fitnesstrends, en dergelijke. Binnenkort wordt de website geheel vernieuwd, met meer en makkelijker te vinden informatie, vier complete jaarprogramma’s voor verschillende trainingsdoelen, trainingsfilmpjes en op stapel staat ook een serie interviews waarin voedingsgoeroes uit fitness en bodybuilding onder de loep genomen worden door vooraanstaande voedingswetenschappers. Al die moeite nemen we omdat veel fitnessers en bodybuilders vaak nog onvoldoende weten over hoe ze moeten trainen en eten om sterker, gespierder of slanker te worden. Doordat resultaten uitblijven of teleurstellen komen ze mogelijk in de verleiding hun persoonlijke doelen op een manier te willen realiseren die de gezondheid in gevaar kan brengen. In de praktijk blijkt echter dat negen van de tien sporters die niet vooruitgaan hun training, voeding, herstel of motivatie niet op orde hebben. Heb je vragen over training, voeding of supplementen of wil je gewoon reageren op de webberichten en informatie van www.eigenkracht.nl, dan kun je mailen naar eigenkracht@dopingautoriteit.nl.

Mocht je de mensen achter ‘Eigen Kracht’ eens willen ontmoeten, dan kan dat door bijvoorbeeld een scholingsdag voor fitnessinstructeurs te volgen (houd de website in de gaten voor de data), je docenten (CIOS, ROC, opleidingen fitnessinstructeur) erop te wijzen dat een gastpresentatie van de Dopingautoriteit over doping mogelijk is, of de jaarlijkse ‘Eigen Kracht’ lezingen bij te wonen, die een onderdeel zijn van de congressen die de EFAA organiseert. Dit jaar op 16 mei in Papendal (zie www.efaa.nl voor het complete programma).

Mailen en bellen naar de Doping infolijn

Bij de Doping Infolijn kan iedereen terecht die vragen heeft over doping en alles wat met doping te maken heeft. Ook je vragen over supplementen kun je er kwijt. Met andere woorden, iedereen die voor de zekerheid graag een ‘second opinion’ wil hebben over dopingkwesties is hier aan het goede adres. De vragenstellers kunnen de Doping Infolijn op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur telefonisch bereiken op: 0900-200 1000 (€ 0,10/min), maar vragen kunnen ook worden gemaild naar: dopingvragen@dopingautoriteit.nl. E-mailen is uiteraard gratis en de e-mail wordt binnen een werkdag beantwoord.

Sport & Fitness 157, mei-juni, 2010